برگزاری دوره آموزشی آشنایی با آئین نامه بین المللی مدیریت ایمنی کشتی (ISM Code)

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با آئین نامه بین المللی مدیریت ایمنی کشتی (ISM Code)

بنا به درخواست اداره آموزش سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، دوره آموزشی آشنایی با آئین نامه بین المللی مدیریت ایمنی کشتی (ISM Code) و نحوه ممیزی داخلی مرتبط با آن، توسط واحد آموزش و تحقیقات مؤسسه رده بندی آسیا از تاریخ ۰۱/۱۱/۹۶ لغایت ۰۲/۱۱/۹۶ در اداره آموزش آن بندر برگزار گردید و به شرکت کنندگان در آن دوره آموزشی گواهینامه اعطا شد.