برگزاری دوره آموزشی بازرسی از انواع جرثقیل ها

برگزاری دوره آموزشی بازرسی از انواع جرثقیل ها

با توجه به اهمیت بازرسی اصولی و ایمن از جرثقیل­ها  به منظور ارتقا ایمنی آنها، سلامت جرثقیل و اپراتور و… مؤسسه رده بندی آسیا جهت بازآموزی بازرسان شعب و دفتر مرکزی خود در زمینه بازرسی از انواع جرثقیل­ها، به­روز آوری اطلاعات در ارتباط با استانداردهای مرتبط و آگاهی از آخرین بازنگریها در مورد قوانین مقررات، با مشارکت شرکت فنی و بازرسی آستا، دوره دو روزه آموزشی در تاریخ­های ۱۰ و ۱۱ آبان ماه برگزار نمود. مباحث مطرح شده عبارتند از معرفی مختصری از انواع جرثقیل، ساختار جرثقیل و قرقره ها، اصول ایمنی قبل، حین و بعد از لیفتینگ، دستورالعمل­­های بازرسی جرثقیل، شرح جدول بار و نحوه استفاده، طریقه برخورد با عدم انطباق­ها، تجزیه و تحلیل حوادث، آشنایی با دستورالعمل­های باربرداری­های خاص.

در پایان دوره­، گواهینامه برای شرکت کنندگان صادر گردید.