برگزاری دوره آموزشی بازرسی فنی از لیفت تراکها

برگزاری دوره آموزشی بازرسی فنی از لیفت تراکها

 

با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در واحد آموزش مؤسسه رده بندی آسیا در ارتباط با برگزاری دوره های بازآموزی برای پرسنل و بازرسان موسسه، دوره آموزشی بازرسی  فنی از لیفت تراکها در تاریخ ۱۲/۷/۱۳۹۷ در سالن آموزش برگزار گردید. در این دوره آموزشی کلیه بازرسان دفتر مرکزی و شعب که در امر بازرسی از لیفت تراکها مشغول به کار هستند شرکت نمودند. در ادامه مباحث مطرح شده، کارگاه آموزشی نیز جهت آشنائی شرکت کنندگان با تجهیزات اندازه گیری و عیب یابی برگزار و تجهیزات خریداری شده در اختیار شعب قرار گرفت. در پایان دوره برگزار شده، ارزیابی به عمل آمد که شرکت کنندگان از نحوه برگزاری دوره، مدرس، منابع آموزشی، مطالب ارائه شده و سایر موارد مرتبط، رضایت خود را اعلام کردند