برگزاری دوره آموزشی طراحی، روش های ساخت و بازرسی شناورهای کامپوزیتی

برگزاری دوره آموزشی طراحی، روش های ساخت و بازرسی شناورهای کامپوزیتی

دوره آموزشی طراحی، روش­های ساخت و بازرسی شناورهای کامپوزیتی به منظور بازآموزی و به­ روزرسانی اطلاعات علمی و فنی بازرسان رده­ بندی آسیا در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۷ و ۲۸ تیرماه در مؤسسه رده بندی آسیا برگزار شد.

 

 

با توجه به اهمیت دوره مذکور و ضرورت یادگیری آن، سعی شد مطالب ارائه شده دربرگیرنده تمامی مطالب مربوطه با رویکرد اطلاعات به­روز و مفید باشد.

همانگونه که اشاره شد، این دوره در سه قالب طراحی، ساخت و بازرسی که شامل پارامترهای طراحی، محاسبات، جنس مواد مصرفی و کاربردی، روش­های ساخت، انواع رزین­ها و الیاف مورد استفاده، موارد ایمنی استفاده از مواد، نحوه بازرسی و… مطرح شد.

در پایان دوره آموزشی به شرکت­ کنندگان، گواهینامه اعطاء شد.