خدمات غیر حضوری

خدمات غیر حضوری

 

قابل توجه مشتریان و ذی نفعان گرامی موسسه

موسسه رده بندی آسیا ضمن آرزوی توفیق و سلامتی برای کلیه مشتریان گرامی موسسه ، با توجه به اینکه کماکان شرایط ملی و بین المللی ناشی از شیوع ویروس کرونا ادامه داشته و مطابق رویه های تعریف شده طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی می بایست تماسهای فیزیکی به حداقل رسانیده شود، لذا جهت رفاه حال مشتریان عزیز و جلوگیری از تماسهای غیر ضروری تا اطلاع ثانوی ترجیح در ارائه خدمات بصورت غیر حضوری خواهد داشت.

در این خصوص خواهشمند است نکات ذیل مد نظر مشتریان گرامی قرار گیرد:

جهت ارسال و ثبت درخواست بازرسی لطفاً بصورت تماس تلفنی، ایمیل و جهت دریافت فرم درخواست بازرسی از طریق لینک ذیل اقدام گردد.
لطفاً جهت تحویل هر گونه مدارک و مستندات شناور از قبیل گواهینامه های سرویس تجهیزات ایمنی و اطفاء حریق شناورها، گواهینامه ثبت و … عکس یا اسکن مدارک از طریق ایمیل یا نرم افزارهای ارتباط جمعی از قبیل واتس اپ به بازرس یا شعبه مربوطه موسسه ارسال گردد.
با توجه به بروز برخی معضلات در اعزام بازرس به خصوص به فواصل دور و لنگر گاهها لطفاً درخواست بازرسی از شناور حداقل ۴۸ ساعت زودتر از زمان آمادگی شناور به دفاتر موسسه اطلاع رسانی گردد.
تا حد امکان تلاش گردد که با آماده سازی فنی شناور جهت بازرسی، تعداد بازرسیهای حضوری بر روی شناور به حداقل رسانده شود.
 

ضمناً تلفنهای تماس و آدرسهای ایمیل کلیه دفاتر موسسه از طریق بخش تماس با ما در دسترس می باشد.

همچنین از کلیه ذی نفعان گرامی موسسه تقاضا می گردد در صورت نیاز ضروری به مراجعه حضوری در دفاتر این موسسه نکات بهداشت فردی خاص جلوگیری از انتشار بیماریهای واگیر دار از قبیل استفاده از تجهیزات بهداشتی شخصی (ماسک و دستکش) را مد نظر قرار داده و این موسسه را در ارائه خدمات مطلوب از این طریق یاری رسانند.