دوره آموزشی اپراتوری جرثقیل در بندر بوشهر برگزار شد

دوره آموزشی اپراتوری جرثقیل در بندر بوشهر برگزار شد

در پی درخواست شرکت صنایع و بنادر آزاد فراساحل قشم مبنی بر برگزاری دوره آموزشی اپراتوری جرثقیل­ها جهت آموزش پرسنل دریایی آن شرکت، دوره سه روزه ای از چهاردهم لغایت شانزدهم آذرماه در بندر بوشهر توسط واحد آموزش مؤسسه رده بندی آسیا برگزار شد. در این دوره آموزشی، آموزشهای لازم و تخصصی توسط مدرس مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران مطابق با به روزترین قوانین و مقررات ارائه شد. با توجه به اینکه افراد شرکت کننده در دو سطح آموزشی (مقدماتی و پیشرفته) تعریف و تعیین شده بودند، گواهینامه ها براساس آموزش اخذ شده در دو سطح صادر گردید.