شرکت در دوره مقدماتی آموزشی نمونه برداری کالاهای وارداتی و صادراتی

شرکت در دوره مقدماتی آموزشی نمونه برداری کالاهای وارداتی و صادراتی

از آنجائیکه یکی از خدمات ارائه شده توسط موسسه رده بندی آسیا بازرسی از کالا می باشد و از سوی دیگر در راستای اطلاع رسانی جامه ممیزی و بازرسی ایران در خصوص برگزاری مقدماتی نمونه برداری کالاهای وارداتی و صادراتی در تاریخهای چهارم و پنجم مرداد ماه در ارتباط با کالاهای فله شامل جامد، مایع و گاز و کالاهای متفرقه شامل صنعتی،  واحد آموزش موسسه رده بندی آسیا به منظور باز آموزی، اطلاع از آخرین قوانین و مقررات، روش های جاری و … در این ارتباط اقدام به اعزام کارشناسان واحد صنعتی موسسه به این دوره آموزشی نمود که پس از شرکت در دوره، بازرسین شرکت کننده موفق به اخذ گواهینامه پایان دوره آموزشی شدند.