کارگاه آموزشی سیستم پردازش آب توازن کشتی­ها (تبیین قانون DII کنوانسیون آب توازن)

کارگاه آموزشی سیستم پردازش آب توازن کشتی­ها (تبیین قانون DII کنوانسیون آب توازن)

 

واحد آموزش مؤسسه رده بندی آسیا در حاشیه بیستمین همایش و نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی کشور با همکاری انجمن مهندسی دریایی، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان سیستم پردازش آب توازن کشتیها (تبیین قانون DII کنوانسیون آب توازن) درتاریخ ۲۸/۰۹/۹۷ در جزیره کیش نمود.