آکادمی دریایی سیراف برگزار می کند

آکادمی دریایی سیراف برگزار می کند

برگزاری وبینار تخصصی “کلید های موفقیت استارت آپ ها در صنعت دریایی” و “دوره آموزش مبانی و الزامات سیستم مدیریت کیفیت”