برگزاری دوره آموزشی کنترل و بازرسی جرثقیلهای بندری در بندر امیرآباد

برگزاری دوره آموزشی کنترل و بازرسی جرثقیلهای بندری در بندر امیرآباد

باتوجه به درخواست اداره کل بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد درارتباط با برگزاری دوره آموزشی کنترل و بازرسی از جرثقیل­های بندری، این دوره با حضور ۲۶ تن از کارشناسان فنی ادارات تعمیر و نگهداری تجهیزات سازمان بنادر و دریانوردی از استانهای مختلف کشور به مدت سه روز ازتاریخ ۱۹/۰۹/۹۷ تا ۲۱/۰۹/۹۷ به مدت ۲۴ ساعت در بندر امیرآباد برگزار شد. مباحث مطرح شده عبارتند از:

  • آشنایی با انواع جرثقیلهای بندری
  • آشنایی با استانداردهای جرثقیلها
  • آشنایی با قطعات جرثقیلها
  • بازرسی از جرثقیلها
  • آشنایی با وظایف اپراتورها
  • چگونگی اپراتوری ایمن جرثقیلها

این دوره آموزشی توسط مدرس مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران و مؤسسه رده بندی آسیا برگزار و در پایان دوره گواهینامه صادر گردید.