دوره آموزشی نرم افزار STAR-CCM+ برگزار شد

دوره آموزشی نرم افزار STAR-CCM+ برگزار شد

 

در راستای اجرای برنامه های آموزشی، همکاری متقابل مؤسسه رده بندی آسیا و انجمن مهندسی دریایی ایران و اطلاع رسانی صورت گرفته، دوره آموزشی نرم افزار STAR-CCM+ با رویکرد دریایی در سه روز از تاریخ ۲۴ لغایت ۲۶ بهمن ماه در سالن آموزش مؤسسه و با حضور دانشجویان دانشگاههای صنعتی امیرکبیر، شریف و صنعتی اصفهان در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد برگزار شد.

موضوعات مطرح شده در این دوره حول محورهای حل عددی، نحوه تولید هندسه های مختلف در نرم افزار و تولید شبکه، شرایط مرزی و انواع آن، مدلهای توربولانسی، نحوه استخراج خروجی های مختلف در نرم افزار و… به مرحله اجرا درآمد. پس از ارائه مطالب مربوطه و آشنایی شرکت کنندگان با موارد مطرح شده، دو نمونه در ارتباط با بدنه شناور و پروانه با استفاده از نرم افزار و پس از مدل سازی، تحلیل عددی برروی آنها انجام پذیرفت.