دوره های آموزشی برگزار شده

دوره های آموزشی برگزار شده

 

 

۱- برگزاری دوره آموزشی آشنایی با ISM Code، ممیزی داخلی و فرد برگزیده خشکی (DPA)

براساس درخواست شرکت نگین تاج ساحل اروند مبنی بر برگزاری دوره آموزشی آشنایی با آئین نامه بین المللی مدیریت ایمنی کشتیها، ممیزی داخلی و فرد برگزیده خشکی (DPA) را برای کارشناسان آن شرکت، واحد آموزش مؤسسه رده بندی آسیا با توجه به شیوع ویروس کرونا (کووید ۱۹) ، برای اولین بار اقدام به آموزش بصورت از راه دور و آنلاین از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۰ خرداد ماه، به مدت ۳ روز نمود.

 

۲- دوره آموزشی ممیزی داخلی براساس ISM code

شرکت کشتیرانی والفجر درخواست دوره آموزشی فوق الذکر جهت آموزش پرسنل خود را نمود که در این راستا، این دوره آموزشی بصورت حضوری و با رعایت کلیه پروتکلهای بهداشتی در تاریخ ۰۴/۰۴/۹۹ برگزار گردید.

 

۳- دوره آموزشی بازرسی جوش سطح I  وII

در راستای برآورده شدن نیازهای آموزشی پرسنل مؤسسه رده بندی آسیا، واحد آموزش با همکاری یکی از شرکتهای معتبر در زمینه آموزش بازرسی جوش، این دوره آموزشی را به صورت حضوری و از راه دور در دو مرحله تیرماه و مهرماه سال جاری برگزار نمود.

 

۴- برگزاری دوره آموزشی بازرسی براساس کنوانسیون مارپول

واحد آموزش موسسه رده بندی آسیا جهت ارتقا سطح دانش بازرسان و کارشناسان خود، اقدام به برگزاری دوره آموزشی بازرسی براساس کنوانسیون مارپول در مرداد ماه، با تقسیم فراگیران به دو دسته و در دو مرحله بمنظور آموزش تمامی بازرسان اعم از دفتر مرکزی و شعب نمود، به نحوی که پرسنل دفتر تهران با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی در سالن آموزش مؤسسه و شعب به صورت از راه دور (آنلاین) در این دوره شرکت نمودند.

 

 ۵- سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مبتنی بر استاندارد ایزو ۲۰۱۸-۴۵۰۰۱ و HSE-MS

با توجه به نیاز موسسه و جهت بهبود روند کاری، دوره آموزشی”سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مبتنی بر استاندارد ایزو ۲۰۱۸-۴۵۰۰۱ و HSE-MS” در تاریخ های ۱۱ و ۱۶ شهریور و ۲۱ مهرماه برگزار شد.

 

۶- بازرسی از تجهیزات ایمنی کشتی ها

مطابق فرآیندهای تعریف شده آموزشی پرسنل مؤسسه رده بندی آسیا، دوره آموزشی تخصصی بازرسی از تجهیزات ایمنی کشتی ها، در تاریخ ۱۸ شهریور ماه با حضور کارشناسان و مدیران دفتر مرکزی و بازرسان شعب به صورت از راه دور برگزار گردید.

 

۷- برگزاری دوره آموزشی Word

این دوره آموزشی به مدت ۳ روز در تاریخ های۲۹و ۳۱ شهریور ماه و دوم مهرماه جهت آموزش کادر اداری مؤسسه برگزار شد.