دوره های آموزشی برگزار شده

دوره های آموزشی برگزار شده

 

۱- دوره آموزشی ماشین آلات اصلی، فرعی و سیستمهای رانش شناورها برگزار شد

بنا به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی، واحد آموزش مؤسسه رده بندی آسیا دوره آموزشی ماشین آلات اصلی، فرعی و سیستمهای رانش شناورها جهت آموزش پرسنل آن سازمان از تاریخ ۲۳ لغایت ۲۶ شهریور ماه سال ۱۳۹۸ در ساختمان آموزش سازمان با حضور ۲۴ نفر از کارشناسان برگزار نمود.

۲- برگزاری دوره آموزشی آشنایی با اتوماسیون نرم افزار جامع سیستم مدیریت

با توجه به مورد استفاده قراردادن نرم افزار جامع سیستم مدیریت (IMS) در مؤسسه رده بندی آسیا و نیاز به آموزش این نرم افزار به کلیه کارکنان مؤسسه، دوره آموزشی با موضوع فوق الذکر بهمراه کارگاه آموزشی در مهرماه سال ۹۸ برگزار گردید.

۳- دوره آموزشی مدیریت ایمنی کشتیها، ممیزی داخلی و فرد برگزیده خشکی

شرکت پارسیان مروارید کیش بمنظور آموزش کارکنان دریایی و خشکی خود، درخواست برگزاری دوره آموزشی آئین نامه بین المللی مدیریت ایمنی کشتیها، ممیزی داخلی بر اساس آئین نامه و فرد برگزیده خشکی را از واحد آموزش مؤسسه نمود که در این راستا، دوره مذکور از تاریخ ۱۶ لغایت ۱۸ مهرماه در بندر عسلویه برگزار شد.

۴- دوره آموزشی آشنایی با اصول و مقررات بیمه بار و کشتی برگزار شد

بمنظور ارتقاء دانش تخصصی هرچه بیشتر مدیران و بازرسان مؤسسه رده بندی آسیا و آشنایی با مقوله بیمه بار و کشتی، قوانین و مقررات مربوطه، الزامات و … واحد آموزش اقدام به برگزاری دوره آموزشی با موضوع فوق الذکر را به مدت ۲ روز در آبان ماه سال ۱۳۹۸ در دفتر مرکزی نمود. 

۵- برگزاری دوره آموزشی مدیریت فرآیند

در ادامه آموزشهای سیستم مدیریت کیفیت مؤسسه رده بندی آسیا، دوره آموزشی مدیریت فرآیند که شامل فرآیندها، نگرش فرآیندی، روشهای شناسایی و ترسیم فرآیندها، مدیریت فرآیندها می باشد، جهت آموزش مدیران دفتر مرکزی و شعب مؤسسه در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۸ برگزار گردید.

۶- دوره آموزشی ISM code و ممیزی داخلی براساس آیین نامه

بنا به درخواست اداره کل بنادر و دریانوردی مازنداران سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر آموزش پرسنل زیر مجموعه آن سازمان ، دوره آموزشی سه روزه در بهمن ماه سال ۹۸ در ارتباط با آیین نامه بین المللی مدیریت ایمنی کشتی ها و ممیزی داخلی براساس آئین نامه و فرد برگزیده خشکی با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان آن اداره کل توسط واحد آموزش مؤسسه رده بندی آسیا برگزار شد.

 ۷- دوره آموزشی اپراتوری جرثقیل در جزیره کیش برگزار شد

در پی درخواست شرکت حفاری استوان کیش مبنی بر برگزاری دوره آموزشی اپراتوری جرثقیل­ها جهت آموزش پرسنل دریایی آن شرکت، دوره دو روزه ای از دوازدهم الی سیزدهم بهمن ماه در جزیره کیش توسط واحد آموزش مؤسسه رده بندی آسیا برگزار شد. در این دوره آموزشی، آموزشهای لازم و تخصصی توسط مدرس مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران مطابق با به روزترین قوانین و مقررات ارائه شد.

 ۸- دوره آموزشی بازرسیهای قانونی و کلاس شناورها

بمنظور بازآموزی و به روز رسانی اطلاعات فنی براساس آخرین تغییرات و الحاقات به قوانین و مقررات ملی و بین المللی، دوره آموزشی کاملا تخصصی بازرسیهای قانونی و کلاس شناورها و کشتیها، با حضور جمعی از بازرسان و کارشناسان واحد دریایی مؤسسسه رده بندی آسیا در دفتر مرکزی مؤسسه در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۸ در سالن آموزش برگزار گردید.

 ۹- دوره آموزشی دستورالعمل ایمنی شناورهای غیرکنوانسیونی

واحد آموزش مؤسسه رده بندی آسیا بر اساس درخواست اداره آموزش سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، دوره آموزشی دستورالعمل ایمنی شناورهای غیرکنوانسیونی را بمدت سه روز از ۶ تا ۸ بهمن ماه در بندرعباس برگزار نمود. دستورالعمل شناورهای غیرکنوانسیونی مجموعه ای از قوانین و مقررات ملی در ارتباط با شناورهای غیرکنوانسیونی می باشد که به تصویب سازمان بنادر و دریانوردی رسیده است.

۱۰- دوره آموزشی آشنایی با الزامات موسسات رده بندی در خصوص  تجهیزات دریایی

اداره آموزش سازمان بنادر و دریانوردی استان مازندران طی درخواستی، خواستار برگزاری دوره آموزشی آشنایی با الزامات موسسات رده بندی در خصوص  تجهیزات دریایی شد که در این راستا واحد آموزش مؤسسه رده بندی آسیا دوره مذکور را در بهمن ماه و بمدت دو روز در بندر امیرآباد برگزار نمود.