راهنمای عملیات دریایی برای مالکین و راهبران شناورها در زمان شیوع ویروس COVID 19

راهنمای عملیات دریایی برای مالکین و راهبران شناورها در زمان شیوع ویروس COVID 19

 

از آنجا که اثرات شیوع ویروس COVID 19 بر صنعت دریایی کماکان ادامه دارد، موسسه رده بندی آسیا مطابق دستورالعملهای صادره توسط سازمان جهانی دریانوردی و سازمان محترم بنادر و دریانوردی ایران در راستای محافظت از مالکین محترم شناورها و منافع اقتصادی ایشان سند راهنمای عملیات دریایی برای مالکین و راهبران شناورها در زمان شیوع ویروس COVID 19 را صادر کرده و از کلیه مالکین / راهبران شناورها درخواست می دارد ضمن مطالعه سند مذکور و اجرای مفاد مندرج در صورت نیاز به مشاوره های بیشتر در این خصوص با دفاتر این موسسه در ارتباط باشند.

جهت دانلود اینجا کلیک نمایید