سمینار یک روزه “اشاعه فرهنگ ایمنی دریایی و مسئولیت‌های مالکان نسبت به شناور، خدمه، سازمان بنادر و دریانوردی و موسسه رده بندی”

سمینار یک روزه “اشاعه فرهنگ ایمنی دریایی و مسئولیت‌های مالکان نسبت به شناور، خدمه، سازمان بنادر و دریانوردی و موسسه رده بندی”

با همکاری و مشارکت رده‌بندی آسیا و اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان ، سمینار یک روزه “اشاعه فرهنگ ایمنی دریایی و مسئولیت‌های مالکان نسبت به شناور، خدمه، سازمان بنادر و دریانوردی و موسسه رده بندی” ، در روز پنج‌شنبه ۲۵ مرداد ۹۷ در چابهار و با حضور مالکان شناورهای سنتی، تعاونی‌های صیادی باری و کارگاهی شاخت شناورها ، برگزار خواهد شد.