دوره آموزشی بازرسی از جوش سطح (۱و۲)

دوره آموزشی بازرسی از جوش سطح (۱و۲)

با توجه به اهمیت فرآیند جوشکاری در صنایع و بالاخص کشتی سازی و تعمیرات کشتی که بعضاً طول خطوط جوشکاری بسیار زیاد است و بالقوه احتمال بروز خطر را افزایش می دهد، بمنظور آشنایی هرچه بیشتر پرسنل مؤسسه رده بندی در ارتباط با نحوه بازرسی از جوش مطابق با استانداردهای بین المللی، دوره بازرسی از جوش در دو سطح ذکر شده با همکاری شرکت آریا آزمون صنعت در هشت جلسه و در روزهای پنج شنبه و جمعه هر هفته و به مدت چهار هفته، شروع از تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ برگزار و با موفقیت انجام شد. در این دوره آموزشی، استانداردهای مورد استفاده در صنایع جوشکاری، تستهای غیر مخرب جوش، روشهای جوشکاری، مباحث مربوط به ایمنی جوشکاری، وظایف بازرس جوش، مواردی که در قبل جوشکاری، حین جوشکاری و بعد از آن یک بازرس باید بداند و… مطرح گردید