یاد و خاطره آقای بایندر عزیز در ششمین سالگرد درگذشتشان گرامی باد

یاد و خاطره آقای بایندر عزیز در ششمین سالگرد درگذشتشان گرامی باد

 

 

مرده آنست که نامش به نکویی نبرند

در ششمین سالگرد درگذشت دریادل فرهیخته
ناخدا کورش بایندر
و با آرزوی آرامش ابدی برای این بزرگمرد فرزانه ، یاد و خاطرات خوش شان را گرامی می‌داریم.