آموزش و تحقیقات

آموزش و تحقیقات

اهم فعالیت تحقیقاتی موسسه :

– گردآوری و به روزآوری روشهای جاری ساخت و رده بندی کشتی و شناورها و سازه‌های فراساحلی

– گردآوری و به روزآوری قواعد و مقررات ساخت و رده بندی کشتی و شناورها و سازه‌های فراساحلی

– تدوین دستورالعمل و استقرار سیستم ارزیابی صلاحیت بازرسان و ممیزان

خدمات آموزشی :

با توجه به گستردگی فعالیتهای دریائی، بندری و نیاز به دانش فنی و تخصصی در کلیه رشته‌ها بالاخص دریائی از یک سو و از طرف دیگر برآورده شدن الزامات قوانین ملی و بین‌المللی، بمنظور پاسخ‌گوئی به نیازها و در راستای افزایش توان علمی، عملی و ارتقای سطح کیفی مؤسسه و متقاضیان واجد شرایط، واحد آموزش با هـدف نیازسنجی آموزشی و برنامه‌ریزی جهت گذراندن دوره‌های مختلف مورد نیاز براساس برنامه زمان‌بنـدی شده آموزشی فعالیت می‌نماید. در سالهای اخیر واحد آموزش مؤسسه فعالیت خود را افزایش داده بنحوی که براساس آمارهای موجود از سال ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۶ دورهای برگزار شده در دو قالب دوره های آموزشی درون سازمانی و برون سازمانی بیش از ۱۵۰۰۰ نفرساعت و بالغ بر ۷۹۹ فرقه گواهینامه­های پایان دوره آموزشی صادر نموده است. همچنین باتوجه به عقد تفاهم نامه با مؤسسات رده بندی بین المللی، همکاریهایی در ارتباط با مبحث آموزش صورت گرفته و امکان اعزام بازرسان مؤسسه جهت گذراندن دوره­های آموزشی بازرسی رده بندی و قانونی در مراکز آموزشی مؤسسات رده بندی بین المللی BV فرانسه و RINA ایتالیا میسر گردید و این برنامه کماکان ادامه خواهد داشت.

علاوه بر این،‌ مؤسسه رده بندی آسیا با اتکاء به توان علمی و عملی اساتید درون سازمانی و برون سازمانی و داشتن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، توان برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های مختلف، بالاخص دورهای مرتبط با صنایع دریایی برای متقاضیان برون سازمانی را دارد. این دوره ها براساس درخواست، میتواند به دو شکل زیر برگزار گردد:

۱-    سالن آموزش مؤسسه

۲-    در محل متقاضی

برخی از دوره هایی که با موفقیت برگزار شده است:

– کنوانسیون کاردریایی (ویژه بازرسین و کارشناسان) (MLC 2006)

– صول طراحی لوله کشی در کشتی­ها

– آشنایی با آئین نامه ISM ، ممیزی داخلی و وظایف DPA

– آشنایی با ماشین‌آلات و تجهیزات موتورخانه

– آشنایی با تجهیزات ایمنی، اطفاء حریق و ناوبری

– دوره آموزشی بازرسی فنی جرثقیلها

– دوره آموزشی بازرسی و نظارت بر سیستمهای برقی شناورها

– برگزاری سمینار آموزشی با همکاری مؤسسات بین المللی DNV-GL  و RINA

– اصول و مبانی رده بندی شناورها-بازرسی کلاس و قانونی

– آشنایی با موسسات رده بندی و شرکتهای بازرسی

– آشنایی با سازه های فراساحلی و دکلهای حفاری

– آشنایی با ساخت و بازرسی شناورهای آلومینیومی

– کنوانسیون بین المللی مدیریت آب توازن کشتیها

فرم درخواست برگزاری دوره آموزشی :

دانلود فرم درخواست دوره آموزشی (افراد حقیقی)

دانلود فرم درخواست دوره آموزشی (ویژه شرکتها)