کنترل کیفیت
شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
1 شرکت کشتی سازی شناوران زیبا خرمشهر

-

09166331675

-

2 شرکت شایگان صنعت نوین دریا بوشهر

-

09173715139

-

3 مد کند آلوی قشم قشم

-

09173692404

-

4 ساحل داهیر قشم قشم

07633375535

09171574955

-

 • تاییدیه سیستم کنترل کیفیت
 • ASIA/CE/96/061
 • ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
  5 مرجان خلیج لیان بوشهر

  -

  09171711859

  -

 • تاییدیه سیستم کنترل کیفیت
 • ASIA/CE/97/011
 • ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
  6 نجات دریا بوشهر

  0771-2525779

  -

  -

 • گواهينامه کنترل کيفيت
 • ASIA/CE/97/032
 • ۱۴۰۰/۰۵/۲۸
  کارگاههاي ساخت و تعمیر
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 مرجان خلیج لیان بوشهر

  -

  09171711859

  -

 • تاییدیه کارگاهی
 • ASIA/CE/97/012
 • ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
  2 ساحل داهیر قشم قشم

  -

  09171574955

  -

 • تاییدیه کارگاهی
 • ASIA/CE/96/062
 • ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
  3 گستره آبی دریا بندرعباس

  -

  09173671207

  -

 • گواهينامه تائيديه کارگاه (تعمير)
 • ASIA/CE/97/031
 • ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
  4 نجات دریا بوشهر

  0771-2525779

  -

  -

 • گواهينامه تائيديه کارگاه
 • ASIA/CE/97/033
 • ۱۴۰۰/۰۵/۲۸
  سرويس تجهيزات آتشنشاني و ايمني در دريا
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 شرکت شعله پوشان خلیج فارس بوشهر

  07733541421

  09177729196

  -

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني قابل حمل و ثابت)
 • ASIA/CE/96/037
 • ۱۳۹۷/۰۶/۰۹
  2 شرکت صنعتی و خدمات مهندسی ایران (آیسکو) تهران

  021-22237159
  021-22237900

  -

  021-22212588

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان (سرويس جان‌پناه دريايي)
 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني)
 • ASIA/CE/96/025
 • ASIA/CE/96/026
 • ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
  ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
  3 آتش آسان لنگه بندر لنگه

  -

  09179485929

  -

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني)
 • ASIA/CE/95/028
 • ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
  4 دریا ایمن هرمز تهران

  22708041

  -

  22708039

  5 ناجی سازان پیشرو هرمزگان، بندر كنگ

  07623331678

  09173620354

  0762-3331679

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (سرويس جان پناه دريايي)
 • ASIA/CE/96/049
 • ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
  6 شرکت خدمات ایمن صنعتگران اروند خرمشهر

  06153527973

  09166340385
  09173024367

  06153583280

  7 دریا ایمن هرمز خرمشهر

  2021-22708039

  09163344200

  02122734453

  8 آتش پاک کیش کيش

  0764-4435286

  09347685299

  -

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني)
 • ASIA/CE/96/023
 • ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
  9 ایمن صنعت موعود -

  07632233833

  091776600676

  -

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني)
 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (سرويس جان‌پناه دريايي)
 • ASIA/CE/97/001
 • ASIA/CE/97/001
 • ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
  ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
  10 اطمینان سازان هاله بوشهر

  -

  09173712317

  -

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني)
 • ASIA/CE/97/016
 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
  11 خلیج پارس یاسان بندرعباس

  -

  09173691406

  -

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (سرويس جان‌پناه دريايي)
 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني)
 • ASIA/CE/97/023
 • ASIA/CE/97/024
 • ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
  ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
  12 دریا ایمن هرمز بندرعباس

  22708041
  22709560

  -

  -

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني)
 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (شارژ و سرويس کپسول هاي آتش نشاني قابل حمل و ثابت CO2)
 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (سرويس جان‌پناه دريايي)
 • ASIA/CE/96/050
 • ASIA/CE/96/051
 • ASIA/CE/97/025
 • ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
  ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
  ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
  13 دریا ایمن هرمز انزلي

  021-22708039-41

  -

  -

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (سرويس جان پناه دريايي)
 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني قابل حمل و ثابت)
 • ASIA/CE/97/029
 • ASIA/CE/97/030
 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
  ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
  خدمات دریایی
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 آریا آزما صنعت اروند (آریاز صنعت اروند) تهران

  021-88057983

  09126164541

  -

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (تست آلايندگي هوا)
 • ASIA/CE/96/024
 • ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
  2 بهراد مارین صنعت اروند تهران

  021-66856956

  09126084807

  021-66840667

  3 پترو تامین زاگرس تهران

  26230629
  26230625

  -

  26230637

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (تست آلايندگي هوا)
 • ASIA/CE/97/022
 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
  تست هاي غير مخرب NDT
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 شرکت صنعتی و خدمات مهندسی ایران (آیسکو) بندرعباس

  -

  -

  -

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي)
 • ASIA/CE/96/027
 • ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
  2 لیان راگ بوشهر

  07712532536

  09179730354

  -

  3 کاوشگران باصر تهران

  021-88594303-7

  -

  -

  4 کاوش جوش تهران تهران

  021-88721254

  09121863556

  021-88552289

  5 موج سپید اطلس بندرانزلي

  01344436496

  09111380488

  01344436497

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي)
 • ASIA/CE/96/028
 • ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
  6 طیان تک جوش ساري

  01133253027

  09121883799

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي و آزمون غيرمخرب )
 • ASIA/CE/96/054
 • ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
  7 شرکت صنعتی و خدمات مهندسی ایران (آیسکو) بندر امام

  021-22237159
  021-22237900

  -

  021-22212588

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي)
 • ASIA/CE/96/060
 • ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
  8 دریا فن ریشهر جنوب بوشهر

  -

  09173740035

  -

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي)
 • ASIA/CE/96/052
 • ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
  9 نشان فن خرمشهر خرمشهر

  -

  09169343948

  -

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي)
 • ASIA/CE/97/014
 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
  10 پیشداد نوین تنگستان -

  07733561777

  09173727220

  07732566417

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي و آزمون غيرمخرب )
 • ASIA/CE/97/027
 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
  بازرسي غواصى (In-Water Survey)
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 شرکت خدمات دریایی دلفین ستاره دریا بوشهر

  077133329784

  09171710646

  077133329794

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصى)
 • ASIA/CE/96/004
 • ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
  2 غواصی دریابان دریای جنوب بندرعباس

  07612250353-4

  09177635453

  076-32250355

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصى)
 • ASIA/CE/96/016
 • ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
  3 شرکت آینده اندیشان دریارو کیش تهران

  021-66438173

  09122283715

  021-66572661

  4 شرکت غواصی ستارگان اعماق خلیج بوشهر

  077-33532664

  09173785527

  -

  5 مهران جنوب آفاق تهران

  021-77493779

  -

  -

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصي)
 • ASIA/CE/96/019
 • ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
  6 سیوان دریا تهران

  021-88685805

  -

  -

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصي)
 • ASIA/CE/96/038
 • ۱۳۹۷/۰۵/۲۶
  7 ژرف نوردان کیش کيش

  -

  09392939327
  09347691746

  -

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصي)
 • ASIA/CE/96/046
 • ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
  8 توسعه خدمات دریایی و غواصی مروارید سفید بوشهر بوشهر

  33321663

  9177710419

  33321665

 • گواهينامه تاييد فعاليت ( بازرسي غواصى)
 • ASIA/CE/97/007
 • ۱۳۹۸/۰۲/۱۹
  9 شرکت غواصی مهندسی مروارید فارس خزر بندر تركمن

  0173-2256475

  09113731032
  09111754010

  0173-2256475

 • بازرسي غواصي شناورها
 • ASIA/CE/96/053
 • ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
  10 شرکت غواصی و مهندسی دریا طلوع بندر عباس

  07614511101
  07614511102
  07614511103

  09171612491
  09171613491

  07614511104

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصي)
 • ASIA/CE/97/013
 • ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
  بازرسي تجهيزات راديويي
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 سکان ایمن جرون (سیجکو) بندرعباس

  076-33511495

  -

  076-33511495

 • گواهينامه تاييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (Radio Survey)
 • ASIA/CE/96/006
 • ۱۳۹۷/۰۲/۱۲
  2 کمان هرمزگان -

  076-34212801

  -

  076-32227670

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (تعمير و نگهداري تجهيزات راديويي)
 • ASIA/CE/96/039
 • ۱۳۹۷/۰۷/۰۵
  3 شرکت آریا آژند دریا تهران

  021-44662590

  -

  -

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (بازرسي راديويي)
 • ASIA/CE/96/040
 • ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
  4 مهندسی رعد بوشهر بوشهر

  077-33540020-1

  -

  077-33540022

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (بازرسي راديويي)
 • ASIA/CE/97/006
 • ۱۳۹۸/۰۲/۱۵
  5 فراز بام دریا -

  77605068

  -

  -

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (بازرسي راديويي)
 • ASIA/CE/97/028
 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۶