راهنما رنگ های جدول
 • قرمز گواهینامه های منقضی شده
 • زرد گواهینامه های با حداکثر یک ماه اعتبار
 • سبز گواهینامه های با حداکثر سه ماه اعتبار
 • فاقد رنگ گواهینامه های با اعتبار بیش از سه ماه
کنترل کیفیت
شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
1 شرکت شایگان صنعت نوین دریا بوشهر

-

09173715139

-

 • تاییدیه سیستم کنترل کیفیت
 • ASIA/CE/96/003
 • ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ Expired
  2 مد کند آلوی قشم قشم

  -

  09173692404

  -

 • تاییدیه سیستم کنترل کیفیت
 • ASIA/CE/96/043
 • ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ Expired
  3 ساحل داهیر قشم قشم

  07633375535

  09171574955

  -

 • ساخت و تعمیر شناور های فلزی
 • ASIA/CE/96/061
 • ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ Expired
  4 مرجان خلیج لیان بوشهر

  -

  09171711859

  -

 • ساخت و تعمیر لنج فایبرگلاس سنتی
 • ASIA/CE/97/011
 • ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ Expired
  5 نجات دریا بوشهر

  0771-2525779

  -

  -

 • ساخت و تعمیر شناور های فلزی
 • ASIA/CE/97/032
 • ۱۴۰۰/۰۵/۲۸
  6 صنعت و دریا خرمشهر

  4283692 (0632)
  4283693 (0632)
  4283612 (0632)

  -

  -

 • ساخت و تعمیر شناور های فلزی
 • ASIA/CE/97/039
 • ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
  7 شهدای هفتم آذر انزلي

  88713830 (013)
  88710002 (013)

  -

  88712830 (013)

 • ساخت و تعمیر شناور های فولادی
 • ASIA/CE/97/040
 • ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
  8 شناورسازی منصور کنارک

  0546-4222107

 • ساخت و تعمیر لنج فایبرگلاس
 • ASIA/CE/97/062
 • ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
  9 تندرو بوشهر بوشهر - تنگک سوم - بالاتر از مجتمع ورزشي کميته امداد

  -

  09171711876

  -

 • گواهينامه کنترل کيفيت
 • ASIA/CE/98/002
 • ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
  کارگاههاي ساخت و تعمیر
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 ساحل داهیر قشم قشم

  -

  09171574955

  -

 • ساخت و تعمیر شناور های فلزی
 • ASIA/CE/96/062
 • ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ Expired
  2 مرجان خلیج لیان بوشهر

  -

  09171711859

  -

 • ساخت و تعمیر لنج فایبرگلاس سنتی
 • ASIA/CE/97/012
 • ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ Expired
  3 نجات دریا بوشهر

  0771-2525779

  -

  -

 • ساخت و تعمیر شناور های فلزی
 • ASIA/CE/97/033
 • ۱۴۰۰/۰۵/۲۸
  4 شهدای هفتم آذر انزلي

  88713830 (013)
  88710002 (013)

  -

  88712830 (013)

 • ساخت و تعمیر شناور های فولادی
 • ASIA/CE/97/041
 • ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
  5 شناورسازی منصور کنارک

  0546-4222107

  -

  -

 • ساخت و تعمیر لنج فایبرگلاس
 • ASIA/CE/97/063
 • ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
  6 گستره آبی دریا بندرعباس

  -

  09173671207

  -

 • جوشکاری بدنه شناور ها، ماشین کاری قطعات مکانیکی و سرویس موتورهای دریا
 • ASIA/CE/97/031
 • ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ Expired
  سرويس تجهيزات آتشنشاني و ايمني در دريا
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 دریا ایمن هرمز تهران

  22708041

  -

  22708039

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني)
 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان (سرويس جان‌پناه دريايي)
 • ASIA/CE/95/016
 • ASIA/CE/95/017
 • ۱۳۹۶/۰۳/۰۵ Expired
  ۱۳۹۶/۰۳/۰۵ Expired
  2 شرکت خدمات ایمن صنعتگران اروند خرمشهر

  06153527973

  09166340385
  09173024367

  06153583280

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني)
 • ASIA/CE/95/67
 • ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ Expired
  3 دریا ایمن هرمز خرمشهر

  2021-22708039

  09163344200

  02122734453

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (سرويس جان پناه دريايي)
 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني قابل حمل و ثابت)
 • ASIA/CE/95/063
 • ASIA/CE/95/064
 • ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ Expired
  ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ Expired
  4 اطمینان سازان هاله بوشهر

  -

  09173712317

  -

 • تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني)
 • ASIA/CE/97/016
 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ Expired
  5 دریا ایمن هرمز انزلي

  021-22708039-41

  -

  -

 • تامين كنندگان خدمات (سرويس جان پناه دريايي)
 • تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني قابل حمل و ثابت)
 • ASIA/CE/97/029
 • ASIA/CE/97/030
 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ Expired
  ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ Expired
  6 شرکت صنعتی و خدمات مهندسی ایران (آیسکو) تهران

  021-22237159
  021-22237900

  -

  021-22212588

 • تامين كنندگان خدمات (سرويس جان‌پناه دريايي)
 • تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني)
 • ASIA/CE/96/025
 • ASIA/CE/96/026
 • ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ Expired
  ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ Expired
  7 دریا ایمن هرمز بندرعباس

  22708041
  22709560

  -

  -

 • تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني)
 • تامين كنندگان خدمات (شارژ و سرويس کپسول هاي آتش نشاني قابل حمل و ثابت CO2)
 • تامين كنندگان خدمات (سرويس جان‌پناه دريايي)
 • ASIA/CE/96/050
 • ASIA/CE/96/051
 • ASIA/CE/97/025
 • ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ Expired
  ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ Expired
  ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ Expired
  8 شرکت شعله پوشان خلیج فارس بوشهر

  07733541421

  09177729196

  -

 • تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني قابل حمل)
 • تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني قابل حمل)
 • ASIA/CE/97/046
 • ASIA/CE/97/066
 • ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
  ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
  9 ناجی سازان پیشرو هرمزگان، بندر كنگ

  07623331678

  09173620354

  0762-3331679

 • تامين كنندگان خدمات (سرويس جان پناه دريايي)
 • ASIA/CE/98/001
 • ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
  10 خلیج پارس یاسان بندرعباس

  -

  09173691406

  -

 • تامين كنندگان خدمات (سرويس جان‌پناه دريايي)
 • تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني)
 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (سرويس جان پناه دريايي)
 • ASIA/CE/97/023
 • ASIA/CE/97/024
 • ASIA/CE/98/004
 • ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
  ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
  ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
  11 ایمن صنعت موعود -

  07632233833

  091776600676

  -

 • تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني)
 • تامين كنندگان خدمات (سرويس جان‌پناه دريايي)
 • ASIA/CE/97/001
 • ASIA/CE/97/002
 • ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ Expired
  ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ Expired
  12 آتش آسان لنگه بندر لنگه

  -

  09179485929

  -

 • تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني)
 • ASIA/CE/96/023
 • ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ Expired
  13 آتش پاک کیش کيش

  0764-4435286

  09347685299

  -

 • تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني)
 • ASIA/CE/96/023
 • ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ Expired
  خدمات دریایی
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 بهراد مارین صنعت اروند تهران

  021-66856956

  09126084807

  021-66840667

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (تست آلايندگي هوا)
 • ASIA/CE/95/058
 • ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ Expired
  2 پترو تامین زاگرس تهران

  26230629
  26230625

  -

  26230637

 • تامين كنندگان خدمات (تست آلايندگي هوا)
 • ASIA/CE/97/022
 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ Expired
  3 آریا آزما صنعت اروند (آریاز صنعت اروند) تهران

  021-88057983

  09126164541

  -

 • تامين كنندگان خدمات (تست آلايندگي هوا)
 • ASIA/CE/97/036
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۱
  تست هاي غير مخرب NDT
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 لیان راگ بوشهر

  07712532536

  09179730354

  -

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي و آزمون غيرمخرب )
 • ASIA/CE/95/66
 • ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ Expired
  2 کاوشگران باصر تهران

  021-88594303-7

  -

  -

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي و آزمون غيرمخربس )
 • ASIA/CE/95/055
 • ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ Expired
  3 شرکت صنعتی و خدمات مهندسی ایران (آیسکو) بندرعباس

  -

  -

  -

 • تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي)
 • ASIA/CE/96/027
 • ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ Expired
  4 موج سپید اطلس بندرانزلي

  01344436496

  09111380488

  01344436497

 • تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي)
 • ASIA/CE/96/028
 • ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ Expired
  5 دریا فن ریشهر جنوب بوشهر

  -

  09173740035

  -

 • تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي)
 • ASIA/CE/96/052
 • ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ Expired
  6 نشان فن خرمشهر خرمشهر

  -

  09169343948

  -

 • تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي)
 • ASIA/CE/97/014
 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ Expired
  7 پیشداد نوین تنگستان -

  07733561777

  09173727220

  07732566417

 • تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي و آزمون غيرمخرب )
 • ASIA/CE/97/027
 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ Expired
  8 کاوش جوش تهران

  021-88721254
  8872142
  88720404-6

  -

  02188552289

 • تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي و آزمون غيرمخرب )
 • ASIA/CE/97/035
 • ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
  9 شرکت صنعتی و خدمات مهندسی ایران (آیسکو) بندر امام

  021-22237159
  021-22237900

  -

  021-22212588

 • تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي)
 • ASIA/CE/96/060
 • ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ Expired
  10 شناورسازی تمجیدی انزلي

  0181-7210050
  0181-4210194

  -

  -

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي)
 • ASIA/CE/97/064
 • ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
  11 طیان تک جوش ساري

  01133253027

  09121883799

 • تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي و آزمون غيرمخرب )
 • ASIA/CE/97/061
 • ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
  بازرسي غواصى (In-Water Survey)
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 شرکت آینده اندیشان دریارو کیش تهران

  021-66438173

  09122283715

  021-66572661

 • بازرسي غواصي شناورها (Diving &ROV)
 • ASIA/CE/95/047
 • ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ Expired
  2 شرکت غواصی ستارگان اعماق خلیج بوشهر

  077-33532664

  09173785527

  -

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصي و ضخامت سنجی در آب)
 • ASIA-CE-96-001
 • ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ Expired
  3 شرکت خدمات دریایی دلفین ستاره دریا بوشهر

  077133329784

  09171710646

  077133329794

 • تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصى)
 • ASIA/CE/96/004
 • ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ Expired
  4 غواصی دریابان دریای جنوب بندرعباس

  07612250353-4

  09177635453

  076-32250355

 • تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصى)
 • ASIA/CE/96/016
 • ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ Expired
  5 مهران جنوب آفاق تهران

  021-77493779

  -

  -

 • تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصي)
 • ASIA/CE/96/019
 • ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ Expired
  6 سیوان دریا تهران

  021-88685805

  -

  -

 • تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصي)
 • ASIA/CE/96/038
 • ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ Expired
  7 ژرف نوردان کیش کيش

  -

  09392939327
  09347691746

  -

 • تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصي)
 • ASIA/CE/96/046
 • ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ Expired
  8 توسعه خدمات دریایی و غواصی مروارید سفید بوشهر بوشهر

  33321663

  9177710419

  33321665

 • تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصى)
 • ASIA/CE/97/007
 • ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ Expired
  9 شرکت غواصی مهندسی مروارید فارس خزر بندر تركمن

  0173-2256475

  09113731032
  09111754010

  0173-2256475

 • تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصى)
 • ASIA/CE/96/053
 • ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ Expired
  10 شرکت غواصی و مهندسی دریا طلوع بندر عباس

  07614511101
  07614511102
  07614511103

  09171612491
  09171613491

  07614511104

 • تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصي)
 • ASIA/CE/97/013
 • ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ Expired
  بازرسي تجهيزات راديويي
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 شرکت آریا آژند دریا تهران

  021-44662590

  -

  -

 • تامين كنندگان خدمات (بازرسي راديويي)
 • ASIA/CE/96/040
 • ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ Expired
  2 مهندسی رعد بوشهر بوشهر

  077-33540020-1

  -

  077-33540022

 • تامين كنندگان خدمات (بازرسي راديويي)
 • ASIA/CE/97/006
 • ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ Expired
  3 فراز بام دریا -

  77605068

  -

  -

 • تامين كنندگان خدمات (بازرسي راديويي)
 • ASIA/CE/97/028
 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
  4 سکان ایمن جرون (سیجکو) بندرعباس

  076-33511495

  -

  076-33511495

 • تامين كنندگان خدمات (بازرسي راديويي)
 • ASIA/CE/97/048
 • ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
  5 کمان هرمزگان -

  076-34212801

  -

  076-32227670

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (بازرسي راديويي)
 • ASIA/CE/98/009
 • ۱۳۹۹/۰۲/۱۵