راهنما رنگ های جدول
  • قرمز گواهینامه های منقضی شده
  • زرد گواهینامه های با حداکثر یک ماه اعتبار
  • سبز گواهینامه های با حداکثر سه ماه اعتبار
  • فاقد رنگ گواهینامه های با اعتبار بیش از سه ماه
کنترل کیفیت
شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار تاریخ تصدیق دوره‌ای
1 صنعت و دریا خرمشهر

4283692 (0632)
4283693 (0632)
4283612 (0632)

-

-

ساخت و تعمیر شناور های فلزی
ASIA/CE/98/050
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ Expired
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ Expired
2 شناورسازی آرایه مدرن (مزارعی) بوشهر

09179701172

ساخت و تعمير شناورهاي فايبرگلاس
ASIA/CE/99/042
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ Expired
3 شهدای هفتم آذر انزلي

88713830 (013)
88710002 (013)

-

88712830 (013)

ساخت و تعمیر شناور های فولادی
ASIA/CE/97/040
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ Expired
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ Expired
4 آرکافیدار قشم قشم

076-35340490

ساخت شناورهاي فايبرگلاس
ASIA/CE/98/011
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ Expired
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ Expired
5 شناورسازی منصور کنارک

0546-4222107

ساخت و تعمیر لنج فایبرگلاس
ASIA/CE/97/062
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ Expired
6 موج شکن اروند آبادان

061-5334480

ساخت و تعمیر لنج فایبرگلاس سنتی
ASIA/CE/98/071
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ Expired
7 شرکت کشتی سازی شناوران زیبا خرمشهر

-

09166331675

-

ساخت شناورهای فلزی
ASIA/CE/99/015
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ Expired
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ Expired
8 تندرو بوشهر بوشهر

-

09171711876

-

ساخت و تعمیر شناورهای فایبرگلاس
ASIA/CE/98/099
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ Expired
9 شرکت شایگان صنعت نوین دریا بوشهر

-

09173715139

-

ساخت شناورهای فایبرگلاس
ASIA/CE/96/003
۱۳۹۶/۰۸/۱۹ Expired
10 مد کند آلوی قشم قشم

-

09173692404

-

ساخت و تعمیر شناورهای فولادی، آلومینیومی و فایبرگلاس
ASIA/CE/96/043
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ Expired
11 ناخدای جزیره بوشهر

09171711084
09125003687

ساخت و تعمير شناورهاي فلزی
ASIA/CE/99/004
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ Expired
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ Expired
12 ساحل داهیر قشم قشم

07633375535

09171574955

-

ساخت و تعمیر شناور های فلزی
ASIA/CE/96/061
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ Expired
13 شناورسازی نام آوران بوشهر

07733442460

-

-

ساخت لنج فايبرگلاس سنتي
ASIA/CE/98/024
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ Expired
14 صدف سفید بوشهر بوشهر

0771-45445231

ساخت و تعمير شناورهاي فايبرگلاس
ASIA/CE/99/010
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ Expired
15 مرجان خلیج لیان بوشهر

-

09171711859

-

ساخت و تعمیر لنج فایبرگلاس سنتی
ASIA/CE/98/012
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ Expired
16 صنایع فایبرگلاس شقایق بابلسر

011-35283640

ساخت و تعمیر شناورهای فایبرگلاس
ASIA/CE/99/024
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ Expired
17 نجات دریا بوشهر

0771-2525779

-

-

ساخت و تعمیر شناور های فلزی
ASIA/CE/97/033
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ Expired
18 دریا صنعت تنگستان بوشهر

07735243630-31

09177778880

07735243331

ساخت و تعمير شناورهاي فايبرگلاس
ASIA/CE/99/036
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ Expired
کارگاههای ساخت و تعمیر
شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار تاریخ تصدیق دوره‌ای
1 موج شکن اروند آبادان

061-5334480

ساخت و تعمیر لنج فایبرگلاس سنتی
ASIA/CE/98/070
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ Expired
2 آرکافیدار قشم قشم

076-35340490

-

-

ساخت شناورهاي فايبرگلاس
ASIA/CE/98/010
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ Expired
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ Expired
3 میثاق جنوب دیر بوشهر

-

09171716112

-

تعمیر شناورهای سنتی (چوبی)
ASIA/CE/97/065
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ Expired
4 شناورسازی نام آوران بوشهر

07733442460

ساخت لنج فايبرگلاس سنتي
ASIA/CE/98/025
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ Expired
5 عظیم گسترش هرمز بندرعباس

076-32571118

-

-

ساخت و تعمیر شناور های فولادی
ASIA/CE/98/023
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ Expired
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ Expired
6 صنعت تمیم قشم قشم

07635228953

ساخت و تعمير شناورهاي فلزی
ASIA/CE/99/008
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ Expired
7 مرجان خلیج لیان بوشهر

-

09171711859

-

ساخت و تعمیر لنج فایبرگلاس سنتی
ASIA/CE/98/013
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ Expired
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ Expired
8 شهدای هفتم آذر انزلي

88713830 (013)
88710002 (013)

-

88712830 (013)

ساخت و تعمیر شناور های فولادی
ASIA/CE/97/041
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ Expired
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ Expired
9 رسپینا سیال پایا تهران

021-46877559

021-46877559

تعمیر تجهیزات هیدرولیک شناورها
ASIA/CE/98/057
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ Expired
10 ساحل داهیر قشم قشم

-

09171574955

-

ساخت و تعمیر شناور های فلزی
ASIA/CE/96/062
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ Expired
11 شناورسازی آرایه مدرن (مزارعی) بوشهر

-

09179701172

-

ساخت و تعمیر شناورهای فایبرگلاس
ASIA/CE/99/043
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ Expired
12 صدف سفید بوشهر بوشهر

0771-45445231

ساخت و تعمير شناورهاي فايبرگلاس
ASIA/CE/99/011
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ Expired
13 قایق طلایی کیش جزیره کیش

076-44451028

09133115090

تعمیر قایق های فایبرگلاس تفریحی
ASIA/CE/98/091
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ Expired
14 پزم مچان کنارک

0535303400

09155191856

ساخت و تعمير لنج فايبرگلاس سنتي
ASIA/CE/98/041
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ Expired
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ Expired
15 شرکت کشتی سازی شناوران زیبا خرمشهر

09166331675

ساخت شناورهاي فلزی
ASIA/CE/99/016
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ Expired
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ Expired
16 گستره آبی دریا بندرعباس

-

09173671207

-

جوشکاری بدنه شناور ها، ماشین کاری قطعات مکانیکی و سرویس موتورهای دریا
ASIA/CE/97/031
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ Expired
17 سازه های دریایی بحرانی بندرعباس

09173691377

ساخت و تعمير شناورهاي فولادي
ASIA/CE/98/044
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ Expired
18 شناورسازی منصور کنارک

0546-4222107

-

-

ساخت و تعمیر لنج فایبرگلاس
ASIA/CE/97/063
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ Expired
19 نجات دریا بوشهر

0771-2525779

-

-

ساخت و تعمیر شناور های فلزی
ASIA/CE/99/092
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ Expired
20 دریا صنعت تنگستان بوشهر

07735243630-31

09177778880

07735243331

ساخت و تعمير شناورهاي فايبرگلاس
ASIA/CE/99/037
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ Expired
21 صنایع فایبرگلاس شقایق بابلسر

011-35283640

ساخت و تعمير شناورهاي فايبرگلاس
ASIA/CE/99/025
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ Expired
22 تندرو بوشهر بوشهر

-

09171711876

-

ساخت و تعمیر شناورهای فایبرگلاس
ASIA/CE/98/098
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ Expired
23 ناخدای جزیره بوشهر

09171711084
09125003687

ساخت و تعمير شناورهاي فلزی
ASIA/CE/99/003
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ Expired