راهنما رنگ های جدول
  • قرمز گواهینامه های منقضی شده
  • زرد گواهینامه های با حداکثر یک ماه اعتبار
  • سبز گواهینامه های با حداکثر سه ماه اعتبار
  • فاقد رنگ گواهینامه های با اعتبار بیش از سه ماه
تولید كنندگان محصولات دریایی
شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
1 رنگ مکث تهران

021-66002292

-

-

گواهينامه تاييديه محصول (رنگ ضدخزه)
ASIA/CE/98/008
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ Expired
2 باژاک تهران

021-88770505

-

-

گواهي تاييديه محصول (رنگ ضدخزه)
ASIA/CE/00/039
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
3 نورین تاب تهران

88506065
88506069

-

88739638

گواهي تاييديه محصول (طناب)
ASIA/CE/99/093
۱۴۰۰/۱۲/۱۷
4 توانا ذوب صنعتی کویر تهران

021-66159153

گواهي تاييديه محصول (آند هاي فداشونده روی و آلومینیوم)
گواهي تاييديه محصول (آند هاي فداشونده منیزیم)
ASIA/CE/99/081
ASIA/CE/99/082
۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۱۴۰۰/۱۱/۱۱
5 روانکاران احیا سپاهان اصفهان - ابتداي چهارباغ بالا - مجتمع تجاري كوثر - ط 3 واحد 512

-

031-36204857-60

-

گواهينامه تأييد محصول (روغن دريايي)
گواهينامه تأييد محصول (روغن دريايي)
گواهينامه تأييد محصول (روغن دريايي)
ASIA/CE/00/010
ASIA/CE/00/011
ASIA/CE/00/012
۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۱۴۰۰/۱۰/۱۵
6 مجتمع پلاستیک طبرستان شيراز

071-37742424

-

-

توليد اسکله شناور پلي اتيلن
ASIA/CE/99/044
۱۴۰۰/۱۰/۲۹
7 دریا تامین تجهیز تهران

021-88205441-88205442

تائیدیه نوع محصول (رنگ ضد خزه)
تائیدیه نوع محصول (رنگ ضد خزه)
تائیدیه نوع محصول (رنگ ضد خزه)
ASIA/CE/99/032
ASIA/CE/99/033
ASIA/CE/99/034
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ Expired
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ Expired
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ Expired
8 هونامی فراساحل تهران

021-44443994

ساخت AIS-GPS
ASIA/CE/99/040
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ Expired
9 آویسا پارسه زابل شیراز

071-32602165-8

تائیدیه نوع محصول (رزین دریایی)
تائیدیه نوع محصول (رزین دریایی)
تائیدیه نوع محصول (رزین دریایی)
ASIA/CE/00/014
ASIA/CE/00/015
ASIA/CE/00/016
۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۱۴۰۱/۰۲/۱۲
10 صنایع جوشکاری و تولید الکترود شیراز شیراز

071-91026120

تائیدیه نوع محصول (الکترود دریایی)
تائیدیه نوع محصول (الکترود دریایی)
تائیدیه نوع محصول (الکترود دریایی)
ASIA/CE/00/017
ASIA/CE/00/018
ASIA/CE/00/019
۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۱۴۰۱/۰۲/۲۹
11 شرکت کابل افشان اردستان -

02188729701-4

-

-

گواهينامه تاييد نوع محصول (كابل دريايي)
گواهينامه تاييد نوع محصول (كابل دريايي)
گواهينامه تاييد نوع محصول (كابل دريايي)
ASIA/CE/99/048
ASIA/CE/99/049
ASIA/CE/99/050
۱۴۰۰/۰۹/۲۰
۱۴۰۰/۰۹/۲۰
۱۴۰۰/۰۹/۲۰
12 مجتمع فولاد مبارکه اصفهان اصفهان

031-52732200

تائیدیه نوع محصول (فولاد دریایی)
ASIA/CE/00/007
۱۴۰۱/۰۲/۲۲
13 الکترود اعتماد یزد يزد

035-37272675

-

035-37272264

گواهینامه تأیید نوع محصول (الكترود)
ASIA/CE/99/091
۱۴۰۰/۱۲/۰۵
14 برنا گداز تهران

021-56232587

-

-

تأییديه نوع محصول (آند فداشونده روي و آلومينيوم)
تأییديه نوع محصول (آند فداشونده منیزیم)
ASIA/CE/99/083
ASIA/CE/99/084
۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۱۴۰۰/۱۱/۰۴
15 شرکت رنگین زره تهران

021-88723676

-

021-88713676

گواهینامه تأیید نوع محصول (ضد خزه)
گواهینامه تأیید نوع محصول (ضد خزه)
ASIA/CE/00/003
ASIA/CE/99/026
۱۴۰۱/۰۲/۰۹
۱۴۰۰/۱۰/۰۱
16 مجتمع پلاستیک طبرستان شيراز

071-37742424

-

-

گواهینامه تأیید نوع محصول (بویه پلي اتيلن)
ASIA/CE/99/035
۱۴۰۰/۱۱/۲۷
17 سپهر دانش پویا تهران

021-22884125-6

-

-

گواهینامه تأیید نوع محصول (آند فداشونده آلومینیوم)
گواهینامه تأیید نوع محصول (آند فداشونده روی)
ASIA/CE/00/048
ASIA/CE/00/049
۱۴۰۱/۰۷/۰۴
۱۴۰۱/۰۷/۰۴