تایید تامین کنندگان خدمات

تایید تامین کنندگان خدمات

به شرکت­هایی تعلق می گیرد که سرویس­های لازم را برای کشتی­ها و شناورهای فراساحلی ارائه می­کنند و نتایج خدمات ارائه شده توسط آن­ها مورد استفاده بازرسان جهت صدور گواهینامه­های رده­بندی و قانونی قرار می­گیرد. لازم به ذکر است که فرآیند صدور تائیدیه شرکت های مزبور بر اساس روش­های اجرایی و سیستم کیفیت این موسسه صورت می­گیرد. همچنین نام و مشخصات شرکت شما در وبسایت این موسسه و در دسترس مالکین کشتی، سازندگان، طراحان و دیگر صاحبان مشاغل در حوزه دریایی خواهد بود.