بازرسی جرثقیل و تجهیزات بالابری

بازرسی جرثقیل و تجهیزات بالابری

هدف از بازرسی تجهیزات بالابری و کمک بالابری، افزایش طول عمر دستگاه و بالا بردن ایمنی تجهیز و محیط کار است. با توجه به نوع کار تجهیزات مذکور و قابلیت انتقال آنها به محیط های مختلف کاری و نظر به چیدمان عوارض طبیعی و مصنوعی در محیط، خطرات کار با این دستگاه ها تغییر می کند.

در زمینه خطرات مذکور راهنمای ایمنی تجهیزات بالابری و کمک بالابری توسط موسسه رده بندی آسیا تدوین شده است.

همچنین روش اجرایی بازرسی های مذکور به همراه دستورالعمل های نحوه بازرسی بر اساس استاندارد ASME، BSI، ANSI و راهنماهای سازمان جهانی کار و دپارتمان انرژی، تدوین شده است.

اطلاعاتی که از تجهیز مورد نظر در زمان بازرسی تهیه می گردد، می تواند به ایجاد برنامه ای جهت تعمیر و نگهداری به موقع و جلوگیری از تحمیل هزینه های بیشتر به صاحبان تجهیزات، بیانجامد.

رده بندی آسیا با استفاده از پرسنل آموزش دیده و مجرب خود به کمک چک لیست ها، دستورالعمل ها و ابزار های های مناسب، نسبت به بازرسی و صدور گزارش و گواهینامه بازرسی برای تجهیزات زیر اقدام می نماید:

 • جرثقیل های سقفی
 • جرثقیل های دروازه ای
 • جرثقیل های متحرک یا ماشینی
 • جرثقیل های شناور
 • جرثقیل های ساحلی
 • تجهیزات جابجایی کانتینر REACH STACKER
 • MT CONTAINER HANDLER
 • لیفتراک
 • ماشین آلات راهسازی
 • کشنده و کفی
 • بالابر نفر
با انجام بازرسی توسط رده بندی آسیا، از مزایای ذیل بهره مند گردید:
 • کاهش ریسک صدمات مالی و جانی در خدمات جابجایی بار
 • استفاده از خدمات این موسسه در کمترین زمان
 • استفاده از مهارت فنی کارشناسان رده بندی آسیا
 • دسترسی به خدمات موسسه به دلیل وجود شبکه گسترده در سراسر کشور
 • استفاده از داده های بازرسی به منظور نوشتن برنامه پیشگیرانه تعمیرات