دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

 شرکت رده بنـدی آسـیا- کیش

جهت تکمیل کادر فنی خود از مهندسین کشتی‌سازی در بنادر بوشهـر، خرمشهـر و بندرعبـاس دعوت به همکاری می نماید.

ارسال رزومه‌ به آدرس ایمیل HR@asiaclass.org