مشاوره فنی

مشاوره فنی

مشاوره فنی:

رده بندی آسیا مجموعه ای متشکل از متخصصان مجرب و کارشناسان جوان و مسلط به امور فنی و مدیریتی را فراهم آورده تا در همکاری با موسسات، سازمان ها، شرکت ها و متخصصان توانمند در اقصی نقاط جهان امکان ارائه خدمات مشاوره فنی در همه حوزه های مرتبط صنایع دریایی و سازه های آبی فراهم آمده باشد. دسترسی رده بندی آسیا به انتشارات علمی، استانداردها و قوانین بین المللی و منطقه ای، همچنین توان بهره گیری از به روزترین روش ها و نرم افزارهای فنی و مدیریتی امکان تامین خدمات مشاوره فنی اعم از طراحی، کنترل، بازرسی های فنی، مدیریت ریسک و … را با ضریب اطمینان بالایی فراهم آورد.