کیش

کیش

آدرس : مجتمع خدماتی هرمز- طبقه فوقانی- واحد E105

تلفن : ۴۴۴۵۱۶۴۵ (۰۷۶)

فکس :  ۴۴۴۵۱۶۱۹ (۰۷۶)

ایمیل : Hormozgan@asiaclass.org

مدیریت شعبه : آقای مهندس آرشام سواعدی

ایمیل مدیریت : A.Savaedi@AsiaClass.Org