نوشهر

نوشهر

آدرس : نوشهر، خیابان فردوسی شمالی- روبروی درب غربی اداره بندر- ساختمان کشتیرانی دریای خزر – طبقه ۲

تلفن : ۵۲۳۵۱۴۹۰ (۰۱۱)

فکس : ۵۲۳۵۱۴۸۴ (۰۱۱)

ایمیل : Mazandaran@AsiaClass.Org

مدیریت شعبه : آقای کاپیتان علی اکبر نبوی

ایمیل مدیریت : A.Nabavi@AsiaClass.Org