راهنما رنگ های جدول
 • قرمز گواهینامه های منقضی شده
 • زرد گواهینامه های با حداکثر یک ماه اعتبار
 • سبز گواهینامه های با حداکثر سه ماه اعتبار
 • فاقد رنگ گواهینامه های با اعتبار بیش از سه ماه
کنترل کیفیت
شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار تاریخ تصدیق دوره‌ای
1 شرکت شایگان صنعت نوین دریا بوشهر

-

09173715139

-

 • ساخت شناورهای فایبرگلاس
 • ASIA/CE/96/003
 • ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ Expired
  2 مد کند آلوی قشم قشم

  -

  09173692404

  -

 • ساخت و تعمیر شناورهای فولادی، آلومینیومی و فایبرگلاس
 • ASIA/CE/96/043
 • ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ Expired
  3 ساحل داهیر قشم قشم

  07633375535

  09171574955

  -

 • ساخت و تعمیر شناور های فلزی
 • ASIA/CE/96/061
 • ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ Expired
  4 مرجان خلیج لیان بوشهر

  -

  09171711859

  -

 • ساخت و تعمیر لنج فایبرگلاس سنتی
 • ASIA/CE/98/013
 • ۱۴۰۱/۰۳/۱۳
  ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
  5 نجات دریا بوشهر

  0771-2525779

  -

  -

 • ساخت و تعمیر شناور های فلزی
 • ASIA/CE/97/033
 • ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ Expired
  6 صنعت و دریا خرمشهر

  4283692 (0632)
  4283693 (0632)
  4283612 (0632)

  -

  -

 • ساخت و تعمیر شناور های فلزی
 • ASIA/CE/97/039
 • ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ Expired
  ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ Expired
  7 شهدای هفتم آذر انزلي

  88713830 (013)
  88710002 (013)

  -

  88712830 (013)

 • ساخت و تعمیر شناور های فولادی
 • ASIA/CE/97/040
 • ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ Expired
  ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ Expired
  8 شناورسازی منصور کنارک

  0546-4222107

 • ساخت و تعمیر لنج فایبرگلاس
 • ASIA/CE/97/062
 • ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ Expired
  9 تندرو بوشهر بوشهر - تنگک سوم - بالاتر از مجتمع ورزشي کميته امداد

  -

  09171711876

  -

 • ساخت و تعمیر شناورهای فایبرگلاس
 • ASIA/CE/98/002
 • ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ Expired
  10 تندرو بوشهر بوشهر

  -

  09171711876

  -

 • ساخت و تعمیر شناورهای کامپیوزیت از نوع فایبرگلاس
 • ASIA/CE/98/003
 • ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ Expired
  11 لنج سازی نام آوران ساخت لنج فايبرگلاس سنتي

  -

  -

  -

 • ساخت لنج فايبرگلاس سنتي
 • ساخت لنج فايبرگلاس سنتي
 • ASIA/CE/98/024
 • ASIA/CE/98/025
 • ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ Expired
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ Expired
  کارگاههاي ساخت و تعمیر
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار تاریخ تصدیق دوره‌ای
  1 ساحل داهیر قشم قشم

  -

  09171574955

  -

 • ساخت و تعمیر شناور های فلزی
 • ASIA/CE/96/062
 • ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ Expired
  2 گستره آبی دریا بندرعباس

  -

  09173671207

  -

 • جوشکاری بدنه شناور ها، ماشین کاری قطعات مکانیکی و سرویس موتورهای دریا
 • ASIA/CE/97/031
 • ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ Expired
  3 شهدای هفتم آذر انزلي

  88713830 (013)
  88710002 (013)

  -

  88712830 (013)

 • ساخت و تعمیر شناور های فولادی
 • ASIA/CE/97/041
 • ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ Expired
  ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ Expired
  4 شناورسازی منصور کنارک

  0546-4222107

  -

  -

 • ساخت و تعمیر لنج فایبرگلاس
 • ASIA/CE/97/063
 • ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ Expired
  5 آرکافیدار قشم قشم

  -

  -

  -

 • ساخت شناورهاي فايبرگلاس
 • ساخت شناورهاي فايبرگلاس
 • ASIA/CE/98/010
 • ASIA/CE/98/011
 • ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
  ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
  ۱۳۹۸/۰۹/۰۲
  ۱۳۹۸/۰۹/۰۲
  6 عظیم گسترش هرمز بندرعباس

  -

  -

  -

 • ساخت و تعمیر شناور های فولادی
 • ASIA/CE/98/023
 • ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
  7 شناورسازی آرایه مدرن (مزارعی) بوشهر

  -

  09179701172

  -

 • ساخت شناورهای فایبرگلاس
 • ساخت شناورهای فایبرگلاس
 • ASIA/CE/98/027
 • ASIA/CE/98/028
 • ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۱