راهنما رنگ های جدول
  • قرمز گواهینامه های منقضی شده
  • زرد گواهینامه های با حداکثر یک ماه اعتبار
  • سبز گواهینامه های با حداکثر سه ماه اعتبار
  • فاقد رنگ گواهینامه های با اعتبار بیش از سه ماه
کنترل کیفیت
شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
1 لنج سازی نام آوران ساخت لنج فايبرگلاس سنتي

-

-

-

ساخت لنج فايبرگلاس سنتي
ساخت لنج فايبرگلاس سنتي
ASIA/CE/98/024
ASIA/CE/98/025
۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۱۳۹۸/۱۰/۱۵
2 مد کند آلوی قشم قشم

-

09173692404

-

ساخت و تعمیر شناورهای فولادی، آلومینیومی و فایبرگلاس
ASIA/CE/96/043
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ Expired
3 شرکت شایگان صنعت نوین دریا بوشهر

-

09173715139

-

ساخت شناورهای فایبرگلاس
ASIA/CE/96/003
۱۳۹۶/۰۸/۱۹ Expired
4 ساحل داهیر قشم قشم

07633375535

09171574955

-

ساخت و تعمیر شناور های فلزی
ASIA/CE/96/061
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ Expired
5 مرجان خلیج لیان بوشهر

-

09171711859

-

ساخت و تعمیر لنج فایبرگلاس سنتی
ASIA/CE/98/013
۱۴۰۱/۰۳/۱۳
6 نجات دریا بوشهر

0771-2525779

-

-

ساخت و تعمیر شناور های فلزی
ASIA/CE/97/033
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ Expired
7 صنعت و دریا خرمشهر

4283692 (0632)
4283693 (0632)
4283612 (0632)

-

-

ساخت و تعمیر شناور های فلزی
ASIA/CE/97/039
۱۴۰۰/۰۷/۲۱
8 شهدای هفتم آذر انزلي

88713830 (013)
88710002 (013)

-

88712830 (013)

ساخت و تعمیر شناور های فولادی
ASIA/CE/97/040
۱۴۰۰/۰۸/۰۲
9 شناورسازی منصور کنارک

0546-4222107

ساخت و تعمیر لنج فایبرگلاس
ASIA/CE/97/062
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ Expired
10 تندرو بوشهر بوشهر - تنگک سوم - بالاتر از مجتمع ورزشي کميته امداد

-

09171711876

-

ساخت و تعمیر شناورهای فایبرگلاس
ASIA/CE/98/002
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ Expired
11 تندرو بوشهر بوشهر

-

09171711876

-

ساخت و تعمیر شناورهای کامپیوزیت از نوع فایبرگلاس
ASIA/CE/98/003
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ Expired
کارگاههای ساخت و تعمیر
شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
1 شهدای هفتم آذر انزلي

88713830 (013)
88710002 (013)

-

88712830 (013)

ساخت و تعمیر شناور های فولادی
ASIA/CE/97/041
۱۴۰۰/۰۸/۰۲
2 شناورسازی منصور کنارک

0546-4222107

-

-

ساخت و تعمیر لنج فایبرگلاس
ASIA/CE/97/063
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ Expired
3 شناورسازی آرایه مدرن (مزارعی) بوشهر

-

09179701172

-

ساخت شناورهای فایبرگلاس
ساخت شناورهای فایبرگلاس
ASIA/CE/98/027
ASIA/CE/98/028
۱۳۹۸/۱۰/۱۱
۱۳۹۸/۱۰/۱۱
4 ساحل داهیر قشم قشم

-

09171574955

-

ساخت و تعمیر شناور های فلزی
ASIA/CE/96/062
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ Expired
5 گستره آبی دریا بندرعباس

-

09173671207

-

جوشکاری بدنه شناور ها، ماشین کاری قطعات مکانیکی و سرویس موتورهای دریا
ASIA/CE/97/031
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ Expired
6 آرکافیدار قشم قشم

-

-

-

ساخت شناورهاي فايبرگلاس
ساخت شناورهاي فايبرگلاس
ASIA/CE/98/010
ASIA/CE/98/011
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
7 عظیم گسترش هرمز بندرعباس

-

-

-

ساخت و تعمیر شناور های فولادی
ASIA/CE/98/023
۱۴۰۱/۰۴/۱۱