راهنما رنگ های جدول
  • قرمز گواهینامه های منقضی شده
  • زرد گواهینامه های با حداکثر یک ماه اعتبار
  • سبز گواهینامه های با حداکثر سه ماه اعتبار
  • فاقد رنگ گواهینامه های با اعتبار بیش از سه ماه
کنترل کیفیت
شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار تاریخ تصدیق دوره‌ای
1 شناورسازی ساخت و صنعت سواحل مکران کنارک

05435389103

09151451363

05435389084

ساخت و تعمیر فایبرگلاس سنتی و قایق و شناورهای کوچک زیر 12متر
0M23MG1126
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ Expired
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ Expired
2 کشتی سازی ناخدای جزیره بوشهر بوشهر

3532564- 0771

09171711084 - 09125003687

4548674- 0771

ساخت و تعمیر شناورهای فولادی،کامپوزیت و سنتی(فایبرگلاس)
0B23BU3137
۱۴۰۴/۱۲/۲۷ Expired
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ Expired
3 شرکت صنایع دریایی نداجا(جماران) آبادان

-

09167230275

-

تعمیرات شناورهای فولادی
02/08/1/55/156/822
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ Expired
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ Expired
4 شرکت کشتی سازی شناوران زیبا خرمشهر

-

09166331675

-

ساخت شناورهای فلزی
0B22KH12517
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ Expired
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ Expired
5 شرکت گروه صنایع دریایی شوکت آبادان

53228187 (061)

09391314084

53228217(061)

ساخت و تعمیر شناورهای فایبرگلاس و چوبی سنتی و قایق و شناورهای کوچک زیر 12متر و تعمیر شناور های فولادی
24/01/1/55/156/3301
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
6 کشتی سازی بوت سرویس ایران کیش

22277313 - 22902689

-

22277313

ساخت شناورهای آلومینیوم
0M23MG3709
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ Expired
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ Expired
7 لنج سازی جنوب چابهار

05453336007

-

-

ساخت و تعمیر شناورهای فایبرگلاس سنتی
02/08/1/46/274/827
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ Expired
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ Expired
8 کشتی سازی مرجان خلیج لیان بوشهر

-

09171711859

-

ساخت و تعمیر لنج فایبرگلاس سنتی
0B22BU11036
۱۴۰۴/۰۸/۲۴
۱۴۰۳/۰۸/۲۴
9  - 
10 لنج سازی منصور چابهار

05464223031

-

-

ساخت و تعمیر شناورهای فایبرگلاس سنتی
02/08/1/46/274/523
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ Expired
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ Expired
11 شناورسازی شایگان صنعت نوین دریا بوشهر

-

09173715139

-

ساخت شناور فایبرگلاس سنتی و قایق و شناورهای کوچک زیر 12متر
0B23BU4468
۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۱۴۰۳/۰۲/۱۲
12 لنج سازی نصیر چابهار

05435389098

09151450241

05435383737

ساخت و تعمیر شناورهای فایبرگلاس سنتی
02/08/1/46/274/971
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ Expired
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ Expired
13 کشتی سازی تندرو بوشهر بوشهر

-

09171711876

-

ساخت و تعمیر شناورهای فایبرگلاس
0B22BU11130
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ Expired
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ Expired
14 کشتی سازی کوهین دریا بندر کنگ

0761-44231192

-

-

تعمیرشناورهای فولادی، کامپوزیت و فایبرگلاس و چوبی سنتی و قایق و شناورهای کوچک زیر 12متر
24/01/1/48/303/3040
۱۴۰۵/۱۰/۲۷
۱۴۰۳/۱۰/۲۷
15 کشتی سازی اروندان ۱و۲ آبادان

06153582288

-

06153582113

ساخت و تعمیر شناورهای فولادی و آلومینیومی
0B23KH6315
۱۴۰۵/۰۳/۲۹
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
16 کشتی سازی صدف سفید بوشهر بوشهر

0771-45445231

ساخت و تعمير شناورهاي فايبرگلاس
0B22BU11073
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ Expired
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ Expired
17 کشتی سازی دریاپیما ساحل بهمنشیر آبادان

-

09375558078

-

تعمیر شناورهای فولادی
23/12/1/55/156/2264
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ Expired
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ Expired
18 شرکت کشتی سازی شهید محلاتی بوشهر

6 -5559235- 0771

-

5553280- 0771

ساخت و تعمیرشناور آلومینیوم، فولادی ،کامپوزیت و فایبرگلاس
24/01/1/49/243/2610
۱۴۰۵/۱۰/۱۸
۱۴۰۳/۱۰/۱۸
19 شهدای هفتم آذر انزلی

88713830 (013)
88710002 (013)

-

88712830 (013)

تعمیر شناورهای فولادی
02/08/1/54/187/996
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ Expired
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ Expired
20 شناورسازان صنعت و دریا خرمشهر

06324283692-3

-

06324283613

ساخت و تعمیر شناورهای فولادی
0B23KH6872
۱۴۰۵/۰۴/۰۱
۱۴۰۳/۰۴/۰۱
21 شرکت صنایع دریایی شهید موسوی خرمشهر

535334857- 061

-

-

تعمیرات شناورهای فولادی
24/04/1/55/156/6183
۱۴۰۶/۰۱/۲۷
۱۴۰۴/۰۱/۲۷
22 کشتی سازی دریا صنعت تنگستان بوشهر

07735243630-31

-

-

ساخت شناور کامپوزیت و فایبرگلاس سنتی
0B23BU1542
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ Expired
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ Expired
23 کشتی سازی مصطفی دریا بوشهر

-

09377984392

-

تعمیر فایبرگلاس سنتی و قایق و شناورهای کوچک زیر 12متروساخت و تعمیر شناورهای فولادی
0B23BU10620
۱۴۰۳/۰۴/۲۴
۱۴۰۳/۰۴/۲۴
24 شرکت صنعتی دریایی ایران – کارخانه کشتی سازی بندر بوشهر بوشهر

88572668-9

88575267

ساخت و تعمیر شناورهای فولادی و آلومینیوم
0B22BU11033
۱۴۰۴/۰۸/۲۴
۱۴۰۳/۰۸/۲۴
25 کشتی سازی سامان دریای گناوه بوشهر

-

09171711859

-

ساخت شناور فایبرگلاس سنتی
23/12/1/49/243/1738
۱۴۰۵/۰۹/۲۲
۱۴۰۳/۰۹/۲۲
26 کشتی سازی نجات دریا بوشهر

0771-2525779

-

-

ساخت و تعمیر شناورهای فولادی و تعمیر شناورهای کامپوزیت،سنتی فایبرگلاس و چوبی و شناورهای زیر 12 متر
23/10/1/46/274/58
۱۴۰۵/۰۷/۲۶
۱۴۰۳/۰۷/۲۶
27 صنایع دریایی شهید تمجیدی انزلی

4210050 -0181
4210194 -0181

-

4210052 -0181

تعمیر شناورهای فولادی و آلومینیوم
0B23BZ2048
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ Expired
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ Expired
28 کشتی سازی آرایه مدرن بوشهر

071-33531576

-

-

ساخت شناور کامپوزیت و فایبرگلاس سنتی و قایق و شناورهای کوچک زیر 12متر
0B23BU3053
۱۴۰۴/۱۲/۲۴ Expired
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ Expired
کارگاههای ساخت و تعمیر
شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار تاریخ تصدیق دوره‌ای
1 کشتی سازی تندرو بوشهر بوشهر

-

09171711876

-

ساخت و تعمیر شناورهای فایبرگلاس
0B22BU11131
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ Expired
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ Expired
2 کشتی سازی دریاپیما ساحل بهمنشیر آبادان

-

09375558078

-

تعمیر شناورهای فولادی
23/12/1/55/156/2263
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ Expired
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ Expired
3 کشتی سازی اروندان ۱و۲ آبادان

06153582288

-

06153582113

ساخت و تعمیر شناورهای فولادی و آلومینیومی
0B23KH6316
۱۴۰۵/۰۳/۲۹
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
4 شرکت کشتی سازی شهید محلاتی بوشهر

6 -5559235- 0771

-

5553280- 0771

ساخت و تعمیرشناور آلومینیوم، فولادی ،کامپوزیت و فایبرگلاس
24/01/1/49/243/2609
۱۴۰۵/۱۰/۱۸
۱۴۰۳/۱۰/۱۸
5 لنج سازی منصور چابهار

05464223031

-

-

ساخت و تعمیر شناورهای فایبرگلاس سنتی
02/08/1/46/274/521
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ Expired
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ Expired
6 کشتی سازی مرجان خلیج لیان بوشهر

-

09171711859

-

ساخت و تعمیر لنج فایبرگلاس سنتی
0B22BU11035
۱۴۰۴/۰۸/۲۴
۱۴۰۳/۰۸/۲۴
7 شناورسازان صنعت و دریا خرمشهر

06324283692-3

-

06324283613

ساخت و تعمیر شناورهای فولادی
02/08/1/55/156/964
۱۴۰۳/۰۷/۰۱
۱۴۰۳/۰۷/۰۱
8 کشتی سازی مدکندالوی قشم قشم

0763-5735100-31

09177674673

0763-5335121

ساخت و تعمیرشناور فولادی
HO/02/0955
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ Expired
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ Expired
9 کشتی سازی صدف سفید بوشهر بوشهر

0771-45445231

ساخت شناورهای سنتی(فایبرگلاس)
0B22BU11067
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ Expired
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ Expired
10 شناورسازی شایگان صنعت نوین دریا بوشهر

-

09173715139

-

ساخت فایبرگلاس سنتی و قایق و شناورهای کوچک زیر 12متر
0B23BU4467
۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۱۴۰۳/۰۲/۱۲
11 کشتی سازی مدکندالوی قشم قشم

07635735100-31

09177674673

0763-5335121

ساخت و تعمیرشناور آلومینیوم ،کامپوزیت و فایبرگلاس، قایق و شناورهای کوچک زیر 12متر و تعمیرچوبی سنتی
0B22BA12443
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ Expired
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ Expired
12 شهدای هفتم آذر انزلي

88713830 (013)
88710002 (013)

-

88712830 (013)

تعمیر شناور های فولادی
02/08/1/54/187/1002
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ Expired
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ Expired
13 شرکت کشتی سازی شناوران زیبا خرمشهر

09166331675

ساخت شناورهاي فلزی
0B22KH12512
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ Expired
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ Expired
14 کشتی سازی کوهین دریا بندر کنگ

44231192 - 0761

-

-

تعمیرشناورهای فولادی، کامپوزیت و فایبرگلاس و چوبی سنتی و قایق و شناورهای کوچک زیر 12متر
24/01/1/48/303/3038
۱۴۰۵/۱۰/۲۷
۱۴۰۳/۱۰/۲۷
15 کشتی سازی مصطفی دریا بوشهر

-

09377984392

-

تعمیر فایبرگلاس سنتی و قایق و شناورهای کوچک زیر 12متروساخت و تعمیر شناورهای فولادی
0B23BU10617
۱۴۰۳/۰۴/۲۴
۱۴۰۳/۰۴/۲۴
16 شرکت صنعتی دریایی ایران – کارخانه کشتی سازی بندر بوشهر بوشهر

9-88572668

-

88575267

ساخت و تعمیر شناورهای فولادی و آلومینیوم
0B22BU11032
۱۴۰۴/۰۸/۲۴
۱۴۰۳/۰۸/۲۴
17 کشتی سازی دریا صنعت تنگستان بوشهر

07735243630-31

-

-

ساخت شناور کامپوزیت و فایبرگلاس سنتی
0B23BU1540
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ Expired
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ Expired
18 شناورسازی ساخت و صنعت سواحل مکران کنارک

05435389103

09151451363

05435389084

ساخت و تعمیر فایبرگلاس سنتی و قایق و شناورهای کوچک زیر 12متر
0M23MG1125
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ Expired
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ Expired
19 کشتی سازی ناخدای جزیره بوشهر بوشهر

3532564- 0771

09171711084 - 09125003687

4548674- 0771

ساخت و تعمیر شناورهای فولادی،کامپوزیت و سنتی(فایبرگلاس)
0B23BU3136
۱۴۰۴/۱۲/۲۷ Expired
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ Expired
20 لنج سازی جنوب چابهار

05453336007

-

-

ساخت و تعمیر شناورهای فایبرگلاس سنتی
02/08/1/46/274/826
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ Expired
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ Expired
21 کشتی سازی صنعت تمیم قشم قشم

076-35228953

09173630507

021-89777354

ساخت و تعمیر شناورهای فولادی
0B23BA9152
۱۴۰۵/۰۶/۰۲
۱۴۰۳/۰۶/۰۲
22 نیک اجرای سبز شمال انزلی

01344992846

09111855917

01344430209

تعویض ورق های شناورهای فلزی-سندبلاست ورنگ آمیزی
0B23BZ2885
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ Expired
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ Expired
23 کشتی سازی سامان دریای گناوه بوشهر

-

09171711859

-

ساخت شناور فایبرگلاس سنتی
23/12/1/49/243/1740
۱۴۰۵/۰۹/۲۲
۱۴۰۳/۰۹/۲۲
24 شرکت صنعتی دریایی ایران-کارخانه کشتی سازی بندر بوشهر نکا

9 -88572668

-

88575267

ساخت شناورهای فولادی و کامپوزیت و تعمیرات شناورهای آلومینیوم و فولادی
0B22BU11032
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ Expired
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ Expired
25 صنایع دریایی شهید تمجیدی انزلی

4210050 -0181
4210194 -0181

-

4210052 -0181

تعمیر شناورهای فولادی و آلومینیوم
0B23BZ2049
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ Expired
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ Expired
26 کشتی سازی آرایه مدرن بوشهر

071-33531576

-

-

ساخت شناور کامپوزیت و فایبرگلاس سنتی و قایق و شناورهای کوچک زیر 12متر
0B23BU3047
۱۴۰۴/۱۲/۲۴ Expired
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ Expired
27 کشتی سازی نجات دریا بوشهر

0771-2525779

-

-

ساخت و تعمیر شناورهای فولادی و تعمیر شناورهای کامپوزیت،سنتی فایبرگلاس و چوبی و شناورهای زیر 12 متر
23/10/1/46/274/59
۱۴۰۵/۰۷/۲۶
۱۴۰۳/۰۷/۲۶
28 کشتی سازی بوت سرویس ایران کیش

22277313 - 22902689

-

22277313

ساخت شناورهای آلومینیوم
0M23MG3710
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ Expired
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ Expired
29 لنج سازی نصیر چابهار

05435389098

09151450241

05435383737

ساخت و تعمیر شناورهای فایبرگلاس سنتی
02/08/1/46/274/974
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ Expired
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ Expired
30 شرکت صنایع دریایی نداجا(جماران) آبادان

-

09167230275

-

تعمیرات شناورهای فولادی
02/08/1/55/156/823
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ Expired
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ Expired