راهنما رنگ های جدول
  • قرمز گواهینامه های منقضی شده
  • زرد گواهینامه های با حداکثر یک ماه اعتبار
  • سبز گواهینامه های با حداکثر سه ماه اعتبار
  • فاقد رنگ گواهینامه های با اعتبار بیش از سه ماه
کنترل کیفیت
شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار تاریخ تصدیق دوره‌ای
1 شرکت کشتی سازی شناوران زیبا خرمشهر

-

09166331675

-

ساخت شناورهای فلزی
0B22KH12517
۱۴۰۴/۰۹/۲۸
۱۴۰۲/۰۹/۲۸
2 کشتی سازی تک استوار قشم قشم ساخت شناور کامپوزیت و فایبرگلاس سنتی و قایق و شناورهای کوچک زیر 12متر
0B23BA0602
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
3 کشتی سازی صدرا نکا

9 -88572668

-

88575267

ساخت شناورهای فولادی و کامپوزیت و تعمیرات شناورهای آلومینیوم و فولادی
0B23AA1342
۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۱۴۰۲/۱۱/۰۸
4 کشتی سازی ۲۲ بهمن قشم قشم ساخت شناور کامپوزیت و فایبرگلاس
0B23BA0600
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
5 کشتی سازی فردا سازان دیار قشم قشم ساخت شناور کامپوزیت و فایبرگلاس سنتی و قایق و شناورهای کوچک زیر 12متر
0B23BA0673
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
6 کشتی سازی مرجان خلیج لیان بوشهر

-

09171711859

-

ساخت و تعمیر لنج فایبرگلاس سنتی
0B22BU11036
۱۴۰۴/۰۸/۲۴
۱۴۰۲/۰۸/۲۴
7  - 
8 کشتی سازی پرون بندر کنگ بندر کنگ ساخت شناور فایبرگلاس سنتی و قایق و شناورهای کوچک زیر 12متر
0B23BA0676
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
9 کشتی سازی تندرو بوشهر بوشهر

-

09171711876

-

ساخت و تعمیر شناورهای فایبرگلاس
0B22BU11130
۱۴۰۴/۰۸/۲۸
۱۴۰۲/۰۸/۲۸
10 کشتی سازی کران بنیان قشم قشم ساخت شناور کامپوزیت و فایبرگلاس سنتی و قایق و شناورهای کوچک زیر 12متر
0B23BA0565
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
11 صنایع دریایی شهید تمجیدی انزلی

4210050 -0181
4210194 -0181

-

4210052 -0181

تعمیر شناورهای فولادی و آلومینیوم
0B23BZ0915
۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۱۴۰۱/۱۲/۰۳
12 کشتی سازی صدف سفید بوشهر بوشهر

0771-45445231

ساخت و تعمير شناورهاي فايبرگلاس
0B22BU11073
۱۴۰۴/۰۸/۲۵
۱۴۰۲/۰۸/۲۵
13 کشتی سازی پی پشت قشم قشم ساخت شناور کامپوزیت و فایبرگلاس سنتی و قایق و شناورهای کوچک زیر 12متر
0B23BA0624
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
14 شناورسازی ساخت و صنعت سواحل مکران کنارک ساخت و تعمیر فایبرگلاس سنتی و قایق و شناورهای کوچک زیر 12متر
0M23MG1126
۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۱۴۰۲/۱۱/۰۸
15 کشتی سازی افتخار سپند قشم ۲ قشم

07635220777

09171684138

ساخت شناور کامپوزیت و فایبرگلاس سنتی و قایق و شناورهای کوچک زیر 12متر
0B23BA0633
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
16 کشتی سازی شهرک صنایع دریایی اروند آمسکو خرمشهر

061-53523925

-

-

تعمیر شناورهای فولادی
0B23KH1176
۱۴۰۲/۰۲/۰۹
۱۴۰۲/۰۲/۰۹
17 کشتی سازی نام آوران تلاش اعتماد قشم قشم

09171684138

ساخت شناور کامپوزیت و فایبرگلاس سنتی و قایق و شناورهای کوچک زیر 12متر
0B23BA0610
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
18 شرکت صنعتی دریایی ایران – کارخانه کشتی سازی بندر بوشهر بوشهر

88572668-9

88575267

ساخت و تعمیر شناورهای فولادی و آلومینیوم
0B22BU11033
۱۴۰۴/۰۸/۲۴
۱۴۰۲/۰۸/۲۴
19 کشتی سازی مام وطن قشم قشم

07691026067

ساخت شناور کامپوزیت و فایبرگلاس سنتی و قایق و شناورهای کوچک زیر 12متر
0B23BA0607
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
20 کشتی سازی کامران سازه قشم قشم ساخت شناور کامپوزیت و فایبرگلاس سنتی و قایق و شناورهای کوچک زیر 12متر
0B23BA0606
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
21 شرکت گروه صنایع دریایی شوکت آبادان

53228187 (061)

09391314084

53228217(061)

ساخت و تعمیر شناورهای فایبرگلاس و چوبی سنتی و قایق و شناورهای کوچک زیر 12متر و تعمیر شناور های فولادی
0B23KH1331
۱۴۰۲/۰۲/۱۱
۱۴۰۲/۰۲/۱۱
22 کشتی سازی فینی زاده سوروئی بندرعباس

09177675530

ساخت قایق و شناورهای کوچک زیر 12متر
0B23BA0605
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
23 شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس بندرعباس

076-33524631

-

-

تعمیرات شناورهای فولادی و آلومینیوم
0B23BA0702
۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۱۴۰۲/۰۱/۲۴
24 کشتی سازی جهاز اقیانوس قشم قشم ساخت شناور کامپوزیت و فایبرگلاس سنتی و قایق و شناورهای کوچک زیر 12متر
0B23BA0604
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
کارگاههای ساخت و تعمیر
شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار تاریخ تصدیق دوره‌ای
1 کشتی سازی پی پشت قشم قشم ساخت شناور کامپوزیت و فایبرگلاس سنتی و قایق و شناورهای کوچک زیر 12متر
0B23BA0623
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
2 کشتی سازی مدکندالوی قشم قشم

07635735100-31

09177674673

0763-5335121

ساخت و تعمیرشناور کامپوزیت و فایبرگلاس سنتی و قایق و شناورهای کوچک زیر 12متر
0B22BA12443
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ Expired
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ Expired
3 کشتی سازی مام وطن قشم قشم

07691026067

ساخت شناور کامپوزیت و فایبرگلاس سنتی و قایق و شناورهای کوچک زیر 12متر
0B23BA0324
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
4 کشتی سازی فینی زاده سورویی بندرعباس

09177675530

ساخت قایق و شناورهای کوچک زیر 12متر
0B23BA0341
۱۴۰۲/۰۱/۲۷
۱۴۰۲/۰۱/۲۷
5 کشتی سازی فردا سازان دیار قشم قشم ساخت شناور کامپوزیت و فایبرگلاس سنتی و قایق و شناورهای کوچک زیر 12متر
0B23BA0674
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
6 کشتی سازی صدف سفید بوشهر بوشهر

0771-45445231

گواهينامه تائيديه کشتی سازی
0B22BU11067
۱۴۰۴/۰۸/۲۵
۱۴۰۲/۰۸/۲۵
7 کشتی سازی افتخار سپند قشم ۲ قشم

07635220777

09171684138

ساخت شناور کامپوزیت و فایبرگلاس سنتی و قایق و شناورهای کوچک زیر 12متر
0B23BA0632
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
8 شناورسازی ساخت و صنعت سواحل مکران کنارک

33389043-33389103

-

33389084

ساخت و تعمیر فایبرگلاس سنتی و قایق و شناورهای کوچک زیر 12متر
0M23MG1125
۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۱۴۰۲/۱۱/۰۸
9 شرکت کشتی سازی شناوران زیبا خرمشهر

09166331675

ساخت شناورهاي فلزی
0B22KH12512
۱۴۰۴/۰۹/۲۸
۱۴۰۲/۰۹/۲۸
10 کشتی سازی کامران سازه قشم قشم ساخت شناور کامپوزیت و فایبرگلاس سنتی و قایق و شناورهای کوچک زیر 12متر
0B23BA0322
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
11 نیک اجرای سبز شمال انزلی

01344992846

09111855917

01344430209

تعویض ورق های شناورهای فلزی-سندبلاست ورنگ آمیزی
0B22BZ12377
۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۱۴۰۱/۱۲/۰۳
12 شرکت صنعتی دریایی ایران – کارخانه کشتی سازی بندر بوشهر بوشهر

9-88572668

-

88575267

ساخت و تعمیر شناورهای فولادی و آلومینیوم
0B22BU11032
۱۴۰۴/۰۸/۲۴
۱۴۰۲/۰۸/۲۴
13 کشتی سازی صدرا نکا

9 -88572668

-

88575267

ساخت شناورهای فولادی و کامپوزیت و تعمیرات شناورهای آلومینیوم و فولادی
0B23AA1343
۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۱۴۰۲/۱۱/۰۸
14 کشتی سازی شهرک صنایع دریایی اروند آمسکو

061-53523925

-

-

تعمیر شناورهای فولادی
0B23KH1177
۱۴۰۲/۰۲/۰۹
۱۴۰۲/۰۲/۰۹
15 شهدای هفتم آذر انزلي

88713830 (013)
88710002 (013)

-

88712830 (013)

ساخت و تعمیر شناور های فولادی
ASIA/CE/00/073
۱۴۰۳/۱۱/۲۵
۱۴۰۱/۱۱/۲۵
16 کشتی سازی کران بنیان قشم قشم ساخت شناور کامپوزیت و فایبرگلاس سنتی و قایق و شناورهای کوچک زیر 12متر
0B23BA0564
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
17 شرکت گروه صنایع دریایی شوکت آبادان

53228187 (061)

09391314084

53228217(061)

ساخت و تعمیر شناورهای فایبرگلاس و چوبی سنتی و قایق و شناورهای کوچک زیر 12متر و تعمیر شناور های فولادی
0B23KH1329
۱۴۰۲/۰۲/۱۱
۱۴۰۲/۰۲/۱۱
18 کشتی سازی ۲۲ بهمن قشم قشم ساخت شناور کامپوزیت و فایبرگلاس
0B23BA0320
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
19 کشتی سازی پرون بندر کنگ بندر کنگ ساخت شناور فایبرگلاس سنتی و قایق و شناورهای کوچک زیر 12متر
0B23BA0677
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
20 کشتی سازی مرجان خلیج لیان بوشهر

-

09171711859

-

ساخت و تعمیر لنج فایبرگلاس سنتی
0B22BU11035
۱۴۰۴/۰۸/۲۴
۱۴۰۲/۰۸/۲۴
21 کشتی سازی تک استوار قشم قشم ساخت شناور کامپوزیت و فایبرگلاس سنتی و قایق و شناورهای کوچک زیر 12متر
0B23BA0318
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
22 کشتی سازی نام آوران تلاش اعتماد قشم قشم

09171684138

ساخت شناور کامپوزیت و فایبرگلاس سنتی و قایق و شناورهای کوچک زیر 12متر
0B23BA0192
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
23 صنایع دریایی شهید تمجیدی انزلی

4210050 -0181
4210194 -0181

-

4210052 -0181

تعمیر شناورهای فولادی و آلومینیوم
0B23BZ0914
۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۱۴۰۱/۱۲/۰۳
24 کشتی سازی جهاز اقیانوس قشم قشم ساخت شناور کامپوزیت و فایبرگلاس سنتی و قایق و شناورهای کوچک زیر 12متر
0B23BA0316
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
25 کشتی سازی تندرو بوشهر بوشهر

-

09171711876

-

ساخت و تعمیر شناورهای فایبرگلاس
0B22BU11131
۱۴۰۴/۰۸/۲۸
۱۴۰۲/۰۸/۲۸
26 شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس بندرعباس

076-33524631

-

-

تعمیر شناورهای فولادی و آلومینیوم
0B23BA0700
۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۱۴۰۲/۰۱/۲۴