خدمات فراساحل

خدمات فراساحل

این شرکت از سال ۱۳۸۵ خدمات بازرسی از تجهیزات تخلیه و بارگیری، بالابری و کمک بالابری و بازرسی حین ساخت شناور، سکو های نفتی و گازی و تجهیزات فرا ساحلی و خدمات بازرسی قبل از حمل و حین حمل ، خدمات ضمانت دریایی(MWS) برای پروژه های نصب و راه اندازی سکوهایی نفتی ، کابل گذاری و لوله گذاری دریایی ، بررسی و تایید مدارک پروژه های فرا ساحلی و نظارت بر عملیات داکینگ انواع شناور و سکو های حفاری ، نظارت بر جدا سازی سکو های حفاری از بستر دریا، حمل ، انتقال و تاییده مکان استقرار سکوهای حفاری را به کارفرمایان محترم صنعت نفت و گاز ، شرکتهای دخیل در خدمات دریایی و کشتی سازی و بنادر ارائه نمود و از آن تاریخ خدمات بازرسی مربوطه را به  شرکت­های مختلف نظیر شرکت ملی نفت ایران، نفت فلات قاره، نفت و گاز پارس، شرکت صدف، مبین سازه،شرکتهای حفاری از جمله ملی حفاری اهواز ، حفاری شمال، حفاری استوان و بسیاری از شرکتهای فعال در عرصه های نفت و گاز این خدمات را ارائه می­کند.

شرکت رده بندی آسیا موفق به انعقاد تفاهم نامه همکاری با شرکت­های بازرسی و رده بندی بین المللیBureau Veritas (BV) فرانسه، DNV-GL نروژ-آلمان، RINA ایتالیا و PRS لهستان، که عضو انجمن بین المللی مؤسسات رده­بندی (IACS) می­باشند، گردیده است تا بدین وسیله بتواند دامنه خدمات خود را در سطح بین المللی توسعه دهد.

 • خدماتفراساحل
 • بازرسی و نظارت بر انجام عملیات دریایی شامل عملیات بارگیری، حمل و نصب تجهیزات و تأسیسات فراساحلی نظیر سکو های نفتی، پایانه های شناور بارگیری محصولات نفتی، لوله و کابل گذاری تحت عنوان Marine Warranty Survey (MWS)
 • نظارت بر ساخت تجهیزات و تأسیسات فراساحلی (TPA)
 • بازرسی و نظارت بر جدا سازی از بستر سکو های حفاری (Preloading & hull up) ، حمل و انتقال (Rig Move )و تاییده مکان استقرار (Location approval)
 • بازرسی و نظارت بر انتقال و داکینگ شناور و سکو های حفاری در کشتی سازی ها
 • خدمات بازرسی و رده بندی
 • انجام کلیه بازرسی های قانونی و رده بندی شناورها و تاسیسات فراساحلی و صدور گواهینامه های مربوطه
 • انجام ممیزی به منظور صدور سند انطباق براساس الزمات آئین نامه بین المللی مدیریت ایمنی (ISM Code) برای شرکت های کشتیرانی و مدیریت کشتی ها
 • انجام ممیزی و صدور گواهینامه مدیریت ایمنی (SMC) براساس الزامات آئین نامه بین المللی مدیریت ایمنی (ISM Code) برای کشتی ها و سازه های فراساحلی و سند انطباق با ISM Code برای شرکت های راهبری (DOC)
 • انجام ممیزی و صدور گواهینامه کار دریایی (MLC) برای شناورها بر اساس الزامات کنوانسیون بین المللی کار دریایی
 • خدمات فنی و کنترل طراحی
 • بررسی و تایید طرح شناورها و تاسیسات فراساحلی
 • نظارت بر ساخت اجزاء سازه ای و نصب ماشین آلات شناورها و تاسیسات دریایی
 • بازرسی و تایید کارگاه های ساخت شناورها و تاسیسات فراساحلی
 • تایید فرآیند جوشکاری و مهارت جوشکاران