راهنما رنگ های جدول
 • قرمز گواهینامه های منقضی شده
 • زرد گواهینامه های با حداکثر یک ماه اعتبار
 • سبز گواهینامه های با حداکثر سه ماه اعتبار
 • فاقد رنگ گواهینامه های با اعتبار بیش از سه ماه
تست هاي غير مخرب NDT
شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
1 لیان راگ بوشهر

07712532536

09179730354

-

 • تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي و آزمون غيرمخرب )
 • ASIA/CE/95/66
 • ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ Expired
  بازرسي تجهيزات راديويي
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 کمان هرمزگان -

  076-34212801

  -

  076-32227670

 • تامين كنندگان خدمات (بازرسي راديويي)
 • ASIA/CE/98/009
 • ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
  تست هاي غير مخرب NDT
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 شناورسازی تمجیدی انزلي

  0181-7210050
  0181-4210194

  -

  -

 • تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي)
 • ASIA/CE/97/064
 • ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
  2 طیان تک جوش ساري

  01133253027

  09121883799

 • تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي و آزمون غيرمخرب )
 • ASIA/CE/97/061
 • ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
  بازرسي تجهيزات راديويي
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 مهندسی رعد بوشهر بوشهر

  077-33540020-1

  -

  077-33540022

 • تامين كنندگان خدمات (بازرسي راديويي)
 • ASIA/CE/97/006
 • ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ Expired
  2 ندای علوم و فنون ایرانیان بندرعباس

  -

  -

  -

 • تامين كنندگان خدمات (بازرسي راديويي)
 • ASIA/CE/98/019
 • ۱۳۹۹/۰۹/۰۷
  تست هاي غير مخرب NDT
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 کاوشگران باصر تهران

  021-88594303-7

  -

  -

 • تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي و آزمون غيرمخرب )
 • ASIA/CE/95/055
 • ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ Expired
  بازرسي تجهيزات راديويي
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 شرکت آریا آژند دریا تهران

  021-44662590

  -

  -

 • تامين كنندگان خدمات (بازرسي راديويي)
 • ASIA/CE/96/040
 • ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ Expired
  تست هاي غير مخرب NDT
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 صنایع شهید موسوی خرمشهر

  -

  -

  -

 • تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي)
 • ASIA/CE/98/020
 • ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
  2 موج سپید اطلس بندرانزلي

  01344436496

  09111380488

  01344436497

 • تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي)
 • ASIA/CE/96/028
 • ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ Expired
  خدمات دریایی
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 پترو تامین زاگرس تهران

  26230629
  26230625

  -

  26230637

 • تامين كنندگان خدمات (تست آلايندگي هوا)
 • ASIA/CE/97/022
 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ Expired
  تست هاي غير مخرب NDT
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 شناورسازی میزان شناور خرمشهر

  -

  -

  -

 • تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي)
 • ASIA/CE/98/021
 • ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
  بازرسي غواصى (In-Water Survey)
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 شرکت خدمات دریایی دلفین ستاره دریا بوشهر

  077133329784

  09171710646

  077133329794

 • تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصى)
 • ASIA/CE/96/004
 • ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ Expired
  خدمات دریایی
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 بهراد مارین صنعت اروند تهران

  021-66856956

  09126084807

  021-66840667

 • تامين كنندگان خدمات (تست آلايندگي هوا)
 • ASIA/CE/95/058
 • ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ Expired
  سرويس تجهيزات آتشنشاني و ايمني در دريا
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 ناجی سازان پیشرو هرمزگان، بندر كنگ

  07623331678

  09173620354

  0762-3331679

 • تامين كنندگان خدمات (سرويس جان پناه دريايي)
 • ASIA/CE/98/001
 • ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
  بازرسي غواصى (In-Water Survey)
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 شرکت غواصی و مهندسی دریا طلوع بندر عباس

  07614511101
  07614511102
  07614511103

  09171612491
  09171613491

  07614511104

 • تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصي)
 • ASIA/CE/98/015
 • ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
  خدمات دریایی
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 آریا آزما صنعت اروند (آریاز صنعت اروند) تهران

  021-88057983

  09126164541

  -

 • تامين كنندگان خدمات (تست آلايندگي هوا)
 • ASIA/CE/97/036
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ Expired
  سرويس تجهيزات آتشنشاني و ايمني در دريا
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 شرکت شعله پوشان خلیج فارس بوشهر

  07733541421

  09177729196

  -

 • تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني قابل حمل)
 • ASIA/CE/97/066
 • ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ Expired
  بازرسي غواصى (In-Water Survey)
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 شرکت غواصی مهندسی مروارید فارس خزر بندر تركمن

  0173-2256475

  09113731032
  09111754010

  0173-2256475

 • تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصى)
 • ASIA/CE/97/053
 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
  تست هاي غير مخرب NDT
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 دریا فن ریشهر جنوب بوشهر

  -

  09173740035

  -

 • تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي)
 • ASIA/CE/96/052
 • ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ Expired
  سرويس تجهيزات آتشنشاني و ايمني در دريا
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 شرکت خدمات ایمن صنعتگران اروند خرمشهر

  06153527973

  09166340385
  09173024367

  06153583280

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني)
 • ASIA/CE/95/67
 • ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ Expired
  بازرسي غواصى (In-Water Survey)
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 غواصی دریابان دریای جنوب بندرعباس

  07612250353-4

  09177635453

  076-32250355

 • تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصى)
 • ASIA/CE/96/016
 • ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ Expired
  سرويس تجهيزات آتشنشاني و ايمني در دريا
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 دریا ایمن هرمز بندرعباس

  22708041
  22709560

  -

  -

 • تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني)
 • تامين كنندگان خدمات (شارژ و سرويس کپسول هاي آتش نشاني قابل حمل و ثابت CO2)
 • تامين كنندگان خدمات (سرويس جان‌پناه دريايي)
 • ASIA/CE/96/050
 • ASIA/CE/96/051
 • ASIA/CE/97/025
 • ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ Expired
  ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ Expired
  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ Expired
  2 شرکت صنعتی و خدمات مهندسی ایران (آیسکو) تهران

  021-22237159
  021-22237900

  -

  021-22212588

 • تامين كنندگان خدمات (سرويس جان‌پناه دريايي)
 • تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني)
 • ASIA/CE/96/025
 • ASIA/CE/96/026
 • ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ Expired
  ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ Expired
  بازرسي غواصى (In-Water Survey)
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 توسعه خدمات دریایی و غواصی مروارید سفید بوشهر بوشهر

  33321663

  9177710419

  33321665

 • تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصى)
 • ASIA/CE/98/026
 • ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 مرجان خلیج لیان بوشهر

  -

  09171711859

  -

 • ساخت و تعمیر لنج فایبرگلاس سنتی
 • ASIA/CE/98/012
 • ۱۴۰۱/۰۳/۱۳
  سرويس تجهيزات آتشنشاني و ايمني در دريا
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 آتش آسان لنگه بندر لنگه

  -

  09179485929

  -

 • تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني)
 • ASIA/CE/96/023
 • ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ Expired
  بازرسي غواصى (In-Water Survey)
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 شرکت آینده اندیشان دریارو کیش تهران

  021-66438173

  09122283715

  021-66572661

 • بازرسي غواصي شناورها (Diving &ROV)
 • ASIA/CE/95/047
 • ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ Expired
  تست هاي غير مخرب NDT
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 نشان فن خرمشهر خرمشهر

  -

  09169343948

  -

 • تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي)
 • ASIA/CE/97/014
 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ Expired
  سرويس تجهيزات آتشنشاني و ايمني در دريا
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 ایمن صنعت موعود -

  07632233833

  091776600676

  -

 • تامين كنندگان خدمات (سرويس جان‌پناه دريايي)
 • تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني)
 • ASIA/CE/97/001
 • ASIA/CE/97/002
 • ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ Expired
  ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ Expired
  بازرسي غواصى (In-Water Survey)
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 شرکت غواصی ستارگان اعماق خلیج بوشهر

  077-33532664

  09173785527

  -

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصي و ضخامت سنجی در آب)
 • ASIA-CE-96-001
 • ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ Expired
  سرويس تجهيزات آتشنشاني و ايمني در دريا
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 اطمینان سازان هاله بوشهر

  -

  09173712317

  -

 • تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني)
 • ASIA/CE/97/016
 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ Expired
  2 دریا ایمن هرمز خرمشهر

  2021-22708039

  09163344200

  02122734453

 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (سرويس جان پناه دريايي)
 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني قابل حمل و ثابت)
 • ASIA/CE/97/025
 • ASIA-CE-97-026
 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ Expired
  ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ Expired
  بازرسي غواصى (In-Water Survey)
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 مهران جنوب آفاق تهران

  021-77493779

  -

  -

 • تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصي)
 • ASIA/CE/96/019
 • ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ Expired
  سرويس تجهيزات آتشنشاني و ايمني در دريا
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 خلیج پارس یاسان بندرعباس

  -

  09173691406

  -

 • تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني)
 • گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (سرويس جان پناه دريايي)
 • ASIA/CE/97/024
 • ASIA/CE/98/004
 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ Expired
  ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ Expired
  2 آتش پاک کیش کيش

  0764-4435286

  09347685299

  -

 • تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني)
 • ASIA/CE/96/023
 • ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ Expired
  بازرسي غواصى (In-Water Survey)
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 سیوان دریا تهران

  021-88685805

  -

  -

 • تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصي)
 • ASIA/CE/96/038
 • ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ Expired
  سرويس تجهيزات آتشنشاني و ايمني در دريا
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 دریا ایمن هرمز انزلي

  021-22708039-41

  -

  -

 • تامين كنندگان خدمات (سرويس جان پناه دريايي)
 • تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني قابل حمل و ثابت)
 • ASIA/CE/97/029
 • ASIA/CE/97/030
 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ Expired
  ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ Expired
  تست هاي غير مخرب NDT
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 پیشداد نوین تنگستان -

  07733561777

  09173727220

  07732566417

 • تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي و آزمون غيرمخرب )
 • ASIA/CE/97/027
 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ Expired
  بازرسي غواصى (In-Water Survey)
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 ژرف نوردان کیش کيش

  -

  09392939327
  09347691746

  -

 • تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصي)
 • ASIA/CE/96/046
 • ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ Expired
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 نجات دریا بوشهر

  0771-2525779

  -

  -

 • ساخت و تعمیر شناور های فلزی
 • ASIA/CE/97/032
 • ۱۴۰۰/۰۵/۲۸
  تست هاي غير مخرب NDT
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 شرکت صنعتی و خدمات مهندسی ایران (آیسکو) بندر امام

  021-22237159
  021-22237900

  -

  021-22212588

 • تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي)
 • ASIA/CE/96/060
 • ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ Expired
  بازرسي تجهيزات راديويي
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 سکان ایمن جرون (سیجکو) بندرعباس

  076-33511495

  -

  076-33511495

 • تامين كنندگان خدمات (بازرسي راديويي)
 • ASIA/CE/97/048
 • ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ Expired
  تست هاي غير مخرب NDT
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 کاوش جوش تهران

  021-88721254
  8872142
  88720404-6

  -

  02188552289

 • تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي و آزمون غيرمخرب )
 • ASIA/CE/97/035
 • ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ Expired
  2 شرکت صنعتی و خدمات مهندسی ایران (آیسکو) بندرعباس

  -

  -

  -

 • تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي)
 • ASIA/CE/96/027
 • ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ Expired
  بازرسي تجهيزات راديويي
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 فراز بام دریا -

  77605068

  -

  -

 • تامين كنندگان خدمات (بازرسي راديويي)
 • ASIA/CE/97/028
 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ Expired
  شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
  1 میثاق جنوب دیر بوشهر

  -

  09171716112

  -

 • تعمیر شناورهای سنتی (چوبی)
 • ASIA/CE/97/065
 • ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ Expired