راهنما رنگ های جدول
  • قرمز گواهینامه های منقضی شده
  • زرد گواهینامه های با حداکثر یک ماه اعتبار
  • سبز گواهینامه های با حداکثر سه ماه اعتبار
  • فاقد رنگ گواهینامه های با اعتبار بیش از سه ماه
سرویس تجهیزات آتشنشانی و ایمنی در دریا
شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
1 ناجی سازان پیشرو هرمزگان، بندر كنگ

07623331678

09173620354

0762-3331679

تامين كنندگان خدمات (سرويس جان پناه دريايي)
ASIA/CE/98/001
۱۳۹۹/۰۲/۱۰
2 شرکت شعله پوشان خلیج فارس بوشهر

07733541421

09177729196

-

تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني قابل حمل)
ASIA/CE/97/066
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ Expired
3 شرکت خدمات ایمن صنعتگران اروند خرمشهر

06153527973

09166340385
09173024367

06153583280

گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني)
ASIA/CE/95/67
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ Expired
4 دریا ایمن هرمز بندرعباس

22708041
22709560

-

-

تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني)
تامين كنندگان خدمات (شارژ و سرويس کپسول هاي آتش نشاني قابل حمل و ثابت CO2)
تامين كنندگان خدمات (سرويس جان‌پناه دريايي)
ASIA/CE/96/050
ASIA/CE/96/051
ASIA/CE/97/025
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ Expired
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ Expired
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ Expired
5 شرکت صنعتی و خدمات مهندسی ایران (آیسکو) تهران

021-22237159
021-22237900

-

021-22212588

تامين كنندگان خدمات (سرويس جان‌پناه دريايي)
تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني)
ASIA/CE/96/025
ASIA/CE/96/026
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ Expired
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ Expired
6 آتش آسان لنگه بندر لنگه

-

09179485929

-

تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني)
ASIA/CE/96/023
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ Expired
7 اطمینان سازان هاله بوشهر

-

09173712317

-

تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني)
ASIA/CE/98/055
۱۳۹۹/۰۶/۲۱
8 ایمن صنعت موعود بندرعباس

07632233833

091776600676

-

تامين كنندگان خدمات (سرويس کپسول هاي آتش نشاني)
ASIA/CE/98/045
۱۳۹۹/۰۶/۲۶
9 خلیج پارس یاسان بندرعباس

-

09171599811

-

تامين كنندگان خدمات (شارژ و سرويس كپسولهاي آتش نشاني قابل حمل و ثابت)
تامين كنندگان خدمات (سرويس تجهيزات ايمني)
ASIA/CE/98/049
ASIA/CE/98/048
۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۱۳۹۹/۰۸/۱۴
10 دریا ایمن هرمز خرمشهر

2021-22708039

09163344200

02122734453

گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (سرويس جان پناه دريايي)
گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني قابل حمل و ثابت)
ASIA/CE/97/025
ASIA-CE-97-026
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ Expired
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ Expired
11 دریا ایمن هرمز انزلي

021-22708039-41

-

-

تامين كنندگان خدمات (سرويس جان پناه دريايي)
تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني قابل حمل و ثابت)
ASIA/CE/97/029
ASIA/CE/97/030
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ Expired
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ Expired
12 آتش پاک کیش کيش

0764-4435286

09347685299

-

تامين كنندگان خدمات (شارژ كپسولهاي آتش نشاني)
ASIA/CE/96/012
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ Expired
خدمات دریایی
شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
1 آریا آزما صنعت اروند (آریاز صنعت اروند) تهران

021-88057983

09126164541

-

تامين كنندگان خدمات (تست آلايندگي هوا)
ASIA/CE/98/056
۱۳۹۹/۰۷/۲۴
2 بهراد مارین صنعت اروند تهران

021-66856956

09126084807

021-66840667

تامين كنندگان خدمات (تست آلايندگي هوا)
ASIA/CE/95/058
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ Expired
3 پترو تامین زاگرس تهران

26230629
26230625

-

26230637

تامين كنندگان خدمات (تست آلايندگي هوا)
ASIA/CE/97/022
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ Expired
تست های غیر مخرب NDT
شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
1 نشان فن خرمشهر خرمشهر

-

09169343948

-

تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي)
ASIA/CE/97/014
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ Expired
2 موج سپید اطلس بندرانزلي

01344436496

09111380488

01344436497

تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي)
ASIA/CE/96/028
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ Expired
3 کاوشگران باصر تهران

021-88594303-7

-

-

تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي و آزمون غيرمخرب )
ASIA/CE/95/055
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ Expired
4 دریا فن ریشهر جنوب بوشهر

-

09173740035

-

تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي)
ASIA/CE/96/052
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ Expired
5 کاوش جوش تهران

021-88721254
8872142
88720404-6

-

02188552289

تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي و آزمون غيرمخرب )
ASIA/CE/97/035
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ Expired
6 پیشداد نوین تنگستان -

07733561777

09173727220

07732566417

تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي و آزمون غيرمخرب )
ASIA/CE/97/027
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ Expired
7 شناورسازی تمجیدی انزلي

0181-7210050
0181-4210194

-

-

تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي)
ASIA/CE/97/064
۱۳۹۸/۱۱/۲۳
8 شرکت صنعتی و خدمات مهندسی ایران (آیسکو) بندر امام

021-22237159
021-22237900

-

021-22212588

تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي)
ASIA/CE/96/060
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ Expired
9 شرکت صنعتی و خدمات مهندسی ایران (آیسکو) بندرعباس

-

09171619597

-

تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي)
ASIA/CE/96/027
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ Expired
10 صنایع شهید موسوی خرمشهر

061-535334857

-

-

تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي)
ASIA/CE/98/020
۱۳۹۹/۰۲/۲۸
11 لیان راگ بوشهر

07712532536

09179730354

-

تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي و آزمون غيرمخرب )
ASIA/CE/95/66
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ Expired
12 شناورسازی میزان شناور خرمشهر

-

09160354684

-

تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي)
ASIA/CE/98/021
۱۳۹۹/۰۳/۰۱
13 طیان تک جوش ساري

01133253027

09121883799

تامين كنندگان خدمات (ضخامت سنجي و آزمون غيرمخرب )
ASIA/CE/97/061
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ Expired
14 پیمان آزمون پارس ایرانیان انزلي

013-34400920

تامين کنندگان خدمات (ضخامت سنجي و آزمون غيرمخرب)
ASIA/CE/98/052
۱۳۹۹/۰۸/۲۰
بازرسی غواصى (In-Water Survey)
شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
1 شرکت خدمات دریایی دلفین ستاره دریا بوشهر

077133329784

09171710646

077133329794

تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصى)
ASIA/CE/96/004
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ Expired
2 ژرف نوردان کیش کيش

-

09392939327
09347691746

-

تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصي)
ASIA/CE/96/046
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ Expired
3 شرکت غواصی ستارگان اعماق خلیج بوشهر

077-33532664

09173785527

-

گواهينامه تأييد صلاحيت تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصي و ضخامت سنجی در آب)
ASIA-CE-96-001
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ Expired
4 توسعه خدمات دریایی و غواصی مروارید سفید بوشهر بوشهر

33321663

9177710419

33321665

تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصى)
ASIA/CE/98/026
۱۳۹۹/۰۳/۲۰
5 شرکت غواصی و مهندسی دریا طلوع بندر عباس

07614511101
07614511102
07614511103

09171612491
09171613491

07614511104

تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصي)
ASIA/CE/98/015
۱۳۹۹/۰۲/۲۳
6 مهران جنوب آفاق تهران

021-77493779

-

-

تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصي)
ASIA/CE/96/019
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ Expired
7 غواصی دریابان دریای جنوب بندرعباس

07612250353-4

09177635453

076-32250355

تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصى)
ASIA/CE/96/016
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ Expired
8 شرکت آینده اندیشان دریارو کیش تهران

021-66438173

09122283715

021-66572661

بازرسي غواصي شناورها (Diving &ROV)
ASIA/CE/95/047
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ Expired
9 سیوان دریا تهران

021-88685805

-

-

تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصي)
ASIA/CE/96/038
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ Expired
10 شرکت غواصی مهندسی مروارید فارس خزر بندر تركمن

0173-2256475

09113731032
09111754010

0173-2256475

تامين كنندگان خدمات (بازرسي غواصى)
ASIA/CE/97/053
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ Expired
بازرسی تجهیزات رادیویی
شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
1 ندای علوم و فنون ایرانیان بندرعباس

076-33551022

09177319064

076-33551021

تامين كنندگان خدمات (بازرسي راديويي)
ASIA/CE/98/053
۱۳۹۹/۰۳/۰۷
2 کمان هرمزگان -

076-34212801

-

076-32227670

تامين كنندگان خدمات (بازرسي راديويي)
ASIA/CE/98/009
۱۳۹۹/۰۲/۱۵
3 شرکت آریا آژند دریا تهران

021-44662590

-

-

تامين كنندگان خدمات (بازرسي راديويي)
ASIA/CE/98/033
۱۳۹۹/۰۳/۲۷
4 فراز بام دریا -

77605068

-

-

تامين كنندگان خدمات (بازرسي راديويي)
ASIA/CE/98/035
۱۳۹۹/۰۳/۲۷
5 مهندسی رعد بوشهر بوشهر

077-33540020-1

-

077-33540022

تامين كنندگان خدمات (بازرسي راديويي)
ASIA/CE/97/006
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ Expired
6 سکان ایمن جرون (سیجکو) بندرعباس

076-33511495

-

076-33511495

تامين كنندگان خدمات (بازرسي راديويي)
ASIA/CE/98/051
۱۳۹۹/۰۷/۱۶