راهنما رنگ های جدول
 • قرمز گواهینامه های منقضی شده
 • زرد گواهینامه های با حداکثر یک ماه اعتبار
 • سبز گواهینامه های با حداکثر سه ماه اعتبار
 • فاقد رنگ گواهینامه های با اعتبار بیش از سه ماه
توليد كنندگان محصولات دريايي
شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
1 مجتمع پلاستیک طبرستان شيراز

071-37742424

-

-

 • توليد اسکله شناور پلي اتيلن
 • ASIA/CE/98/029
 • ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
  2 دریا تامین تجهیز تهران

  88205441-2

  -

  88780941

 • گواهي تاييديه محصول (رنگ ضدخزه)
 • گواهي تاييديه محصول (رنگ ضدخزه)
 • گواهي تاييديه محصول (رنگ ضدخزه)
 • ASIA/CE/98/030
 • ASIA/CE/98/031
 • ASIA/CE/98/031
 • ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
  3 صنایع جوشکاب یزد -

  021-22279266

  -

  021-22273366

 • گواهينامه تاييد نوع محصول (كابل دريايي)
 • ASIA/CE/95/003
 • ۱۳۹۶/۰۱/۲۲ Expired
  4 شرکت کابل افشان اردستان -

  02188729701-4

  -

  -

 • گواهينامه تاييد نوع محصول (كابل دريايي)
 • گواهينامه تاييد نوع محصول (كابل دريايي)
 • گواهينامه تاييد نوع محصول (كابل دريايي)
 • ASIA/CE/98/016
 • ASIA/CE/98/017
 • ASIA/CE/98/018
 • ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
  ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
  ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
  5 الکترود اعتماد یزد يزد

  035-37272675

  -

  035-37272264

 • گواهینامه تأیید نوع محصول (الكترود)
 • ASIA/CE/97/056
 • ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
  6 برنا گداز تهران

  021-56232587

  -

  -

 • گواهینامه تأیید نوع محصول (آند فداشونده)
 • ASIA/CE/97/037
 • ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ Expired
  7 مجتمع پلاستیک طبرستان شيراز

  071-37742424

  -

  -

 • گواهینامه تأیید نوع محصول (اسکله شناور پلي اتيلن)
 • ASIA/CE/97/015
 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ Expired
  8 سپهر دانش پویا تهران

  021-22884125-6

  -

  -

 • گواهینامه تأیید نوع محصول (آند فداشونده)
 • گواهینامه تأیید نوع محصول (آند فداشونده)
 • ASIA/CE/97/067
 • ASIA/CE/97/068
 • ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
  9 رنگ مکث تهران

  021-66002292

  -

  -

 • گواهينامه تاييديه محصول (رنگ ضدخزه)
 • ASIA/CE/98/008
 • ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
  10 روناس تهران

  021-88841081-3

  -

  -

 • گواهینامه تأیید نوع محصول (رنگ ضد خزه)
 • ASIA/CE/96/063
 • ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ Expired
  11 باژاک تهران

  021-88770505

  -

  -

 • گواهي تاييديه محصول (رنگ ضدخزه)
 • ASIA/CE/97/021
 • ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ Expired
  12 نورین تاب تهران

  88506065
  88506069

  -

  88739638

 • گواهي تاييديه محصول (طناب)
 • ASIA/CE/97/059
 • ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
  13 توانا ذوب صنعتی کویر تهران

  021-66159153

 • گواهي تاييديه محصول (آند هاي فداشونده)
 • ASIA/CE/97/058
 • ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
  14 روانکاران احیا سپاهان اصفهان - ابتداي چهارباغ بالا - مجتمع تجاري كوثر - ط 3 واحد 512

  -

  031-36204857-60

  -

 • گواهينامه تأييد محصول (روغن دريايي)
 • گواهينامه تأييد محصول (روغن دريايي)
 • گواهينامه تأييد محصول (روغن دريايي)
 • ASIA/CE/98/005
 • ASIA/CE/98/006
 • ASIA/CE/98/007
 • ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
  ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
  ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
  15 زنگ ستیز خیام نيشابور
 • گواهي تاييديه محصول (آند هاي فداشونده)
 • ASIA/CE/98/014
 • ۱۳۹۹/۰۲/۲۶