راهنما رنگ های جدول
  • قرمز گواهینامه های منقضی شده
  • زرد گواهینامه های با حداکثر یک ماه اعتبار
  • سبز گواهینامه های با حداکثر سه ماه اعتبار
  • فاقد رنگ گواهینامه های با اعتبار بیش از سه ماه
تولید كنندگان محصولات دریایی
شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
1 سپهر دانش پویا تهران

021-22884125-6

-

-

گواهینامه تأیید نوع محصول (آند فداشونده آلومینیوم)
گواهینامه تأیید نوع محصول (آند فداشونده روی)
ASIA/CE/99/017
ASIA/CE/99/018
۱۴۰۰/۰۲/۲۴
۱۴۰۰/۰۲/۲۴
2 رنگ مکث تهران

021-66002292

-

-

گواهينامه تاييديه محصول (رنگ ضدخزه)
ASIA/CE/98/008
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ Expired
3 روناس تهران

021-88841081-3

-

-

گواهینامه تأیید نوع محصول (رنگ ضد خزه)
ASIA/CE/96/063
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ Expired
4 باژاک تهران

021-88770505

-

-

تأییدیه نوع محصول (رنگ ضد خزه)
ASIA/CE/99/067
۱۴۰۰/۰۷/۰۹
5 نورین تاب تهران

88506065
88506069

-

88739638

گواهي تاييديه محصول (طناب)
ASIA/CE/98/102
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ Expired
6 توانا ذوب صنعتی کویر تهران

021-66159153

گواهي تاييديه محصول (آند هاي فداشونده روی و آلومینیوم)
ASIA/CE/99/002
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ Expired
7 روانکاران احیا سپاهان اصفهان - ابتداي چهارباغ بالا - مجتمع تجاري كوثر - ط 3 واحد 512

-

031-36204857-60

-

گواهينامه تأييد محصول (روغن دريايي)
گواهينامه تأييد محصول (روغن دريايي)
گواهينامه تأييد محصول (روغن دريايي)
ASIA/CE/98/005
ASIA/CE/98/006
ASIA/CE/98/007
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ Expired
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ Expired
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ Expired
8 زنگ ستیز خیام نيشابور

051-43351512

09155511299

051-43351512

گواهي تاييديه محصول (آند هاي فداشونده)
ASIA/CE/98/014
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ Expired
9 مجتمع پلاستیک طبرستان شيراز

071-37742424

-

-

توليد اسکله شناور پلي اتيلن
ASIA/CE/99/044
۱۴۰۰/۰۵/۲۷
10 دریا تامین تجهیز تهران

021-88205441-88205442

تائیدیه نوع محصول (رنگ ضد خزه)
تائیدیه نوع محصول (رنگ ضد خزه)
تائیدیه نوع محصول (رنگ ضد خزه)
ASIA/CE/99/032
ASIA/CE/99/033
ASIA/CE/99/034
۱۴۰۰/۰۳/۲۴
۱۴۰۰/۰۳/۲۴
۱۴۰۰/۰۳/۲۴
11 صنایع جوشکاب یزد -

021-22279266

-

021-22273366

گواهينامه تاييد نوع محصول (كابل دريايي)
ASIA/CE/95/003
۱۳۹۶/۰۱/۲۲ Expired
12 هونامی فراساحل تهران

021-44443994

ساخت AIS-GPS
ASIA/CE/99/040
۱۴۰۰/۰۶/۲۲
13 شرکت کابل افشان اردستان -

021-88729701-4

-

-

گواهينامه تاييد نوع محصول (كابل دريايي)
گواهينامه تاييد نوع محصول (كابل دريايي)
گواهينامه تاييد نوع محصول (كابل دريايي)
ASIA/CE/99/048
ASIA/CE/99/049
ASIA/CE/99/050
۱۴۰۰/۰۳/۲۰
۱۴۰۰/۰۳/۲۰
۱۴۰۰/۰۳/۲۰
14 الکترود اعتماد یزد يزد

035-37272675

-

035-37272264

گواهینامه تأیید نوع محصول (الكترود)
ASIA/CE/98/101
۱۳۹۹/۱۲/۱۲
15 برنا گداز تهران

021-56232587

-

-

تأییديه نوع محصول (آند فداشونده روي و آلومينيوم)
ASIA/CE/98/054
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ Expired
16 شرکت رنگین زره تهران

021-88723676

-

021-88713676

گواهینامه تأیید نوع محصول (ضد خزه)
گواهینامه تأیید نوع محصول (ضد خزه)
گواهینامه تأیید نوع محصول (ضد خزه)
ASIA/CE/99/026
ASIA/CE/99/027
ASIA/CE/99/028
۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۱۴۰۰/۰۴/۰۱
17 مجتمع پلاستیک طبرستان شيراز

071-37742424

-

-

گواهینامه تأیید نوع محصول (بویه پلي اتيلن)
ASIA/CE/99/035
۱۴۰۰/۰۴/۲۹