راهنما رنگ های جدول
  • قرمز گواهینامه های منقضی شده
  • زرد گواهینامه های با حداکثر یک ماه اعتبار
  • سبز گواهینامه های با حداکثر سه ماه اعتبار
  • فاقد رنگ گواهینامه های با اعتبار بیش از سه ماه
تولید كنندگان محصولات دریایی
شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
1 شرکت راستین رزرین باهر شهرک صنعتی اشتهارد

0218893650

09121778100

تایید نوع محصول رزین RS-2110
ASIA/CE/01/032
۱۴۰۲/۰۳/۲۱
2 آویسا پارسه زابل شیراز

071-32602165-8

تائیدیه نوع محصول (رزین دریایی)
تائیدیه نوع محصول (رزین دریایی)
تائیدیه نوع محصول (رزین دریایی)
ASIA/CE/00/014
ASIA/CE/00/015
ASIA/CE/00/016
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ Expired
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ Expired
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ Expired
3 شرکت کابل افشان اردستان -

02188729701-4

-

-

گواهينامه تاييد نوع محصول (كابل درياييMGCG)
گواهينامه تاييد نوع محصول (كابل دريايي MGG)
گواهينامه تاييد نوع محصول (كابل دريايي)
ASIA/CE/01/022
ASIA/CE/01/023
ASIA/CE/01/024
۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۱۴۰۲/۰۳/۰۸
4 صنایع جوشکاری و تولید الکترود شیراز شیراز

071-91026120

تائیدیه نوع محصول (الکترود دریایی 6010, 6013, 7018)
تائیدیه نوع محصول (الکترود دریایی)
ASIA/CE/01/047 , ASIA/CE/01/048 , ASIA/CE/01/046
ASIA/CE/00/086
۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۱۴۰۱/۱۰/۱۳
5 الکترود اعتماد یزد يزد

035-37272675

-

035-37272264

گواهینامه تأیید نوع محصول (الكترود E7018)
ASIA/CE/01/039
۱۴۰۲/۰۴/۲۷
6 مجتمع فولاد مبارکه اصفهان اصفهان

031-52732200

تائیدیه نوع محصول (فولاد دریایی)
ASIA/CE/00/007
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ Expired
7 برنا گداز تهران

021-56232587

-

-

تأییديه نوع محصول (آند فداشونده روي و آلومينيوم)
تأییديه نوع محصول (آند فداشونده منیزیم)
ASIA/CE/99/083
ASIA/CE/99/084
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ Expired
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ Expired
8 شرکت قطره قطره اصفهان اصفهان‌ - شاهین شهرومیمه

2201966 و 2224164
09133146073

09133146073

03125643009

گواهینامه تأیید نوع محصول (رزین GP-85)
ASIA/CE/00/058
۱۴۰۱/۰۸/۱۵
9 شرکت رنگین زره تهران

021-88723676

-

021-88713676

گواهینامه تأیید نوع محصول (ضد خزه)
گواهینامه تأیید نوع محصول (ضد خزه)
گواهینامه تأیید نوع محصول
ASIA/CE/01/026-Rev01
ASIA/CE/00/083,084,085
ASIA/CE/00/064-Rev1
۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۴۰۱/۰۸/۱۸
10 شرکت رنگهای صنعتی ایران تهران، گیشا، نبش خیابان 17 پلاک 256

021-86111802- 021-86110189

۰۹۱۰۳۹۳۹۶۳۰ – ۰۹۱۰۳۹۳۹4۳۰

89772424 – 021

گواهینامه تأیید نوع محصول (رنگ ضد خزه RAF-301)
ASIA/CE/00/066
۱۴۰۱/۰۹/۲۰
11 مجتمع پلاستیک طبرستان شيراز

071-37742424

-

-

گواهینامه تأیید نوع محصول (بویه پلي اتيلن)
ASIA/CE/99/035
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ Expired
12 شیمی پلیمر تابان قزوین، سه راه شهر صنعتی البرز

02833297492-4

09330588319

گواهينامه تاييديه محصول (رزین USP-501M)
ASIA/CE/01/012
۱۴۰۲/۰۲/۰۵
13 سپهر دانش پویا تهران

021-22884125-6

-

-

گواهینامه تأیید نوع محصول (آند فداشونده آلومینیوم)
گواهینامه تأیید نوع محصول (آند فداشونده روی)
ASIA/CE/00/048
ASIA/CE/00/049
۱۴۰۱/۰۷/۰۴
۱۴۰۱/۰۷/۰۴
14 شرکت رنگ فیروزه شیراز شهرک صنعتی بزرگ شیراز

07137744700-4

09129476171

گواهینامه تأیید نوع محصول (رنگ ضد خزه FMV-560)
گواهینامه تأیید نوع محصول (سیلر اپوکسی FME 402)
گواهینامه تأیید نوع محصول ( پرایمر)
ASIA/CE/00/101
ASIA/CE/01/025
ASIA/CE/01/050
۱۴۰۱/۱۲/۱۷
۱۴۰۲/۰۴/۲۲
۱۴۰۲/۰۶/۱۳
15 رنگ مکث تهران

021-66002292

-

-

گواهينامه تاييديه محصول (رنگ ضدخزه)
ASIA/CE/98/008
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ Expired
16 پلیمر هرمز برکه لارستان فارس

076-33518000
071-52519001

09193898805

تائیدیه نوع محصول (بویه شناور 2600 میلی متری)
تائیدیه نوع محصول (بویه شناور 2200 میلی متری)
ASIA/CE/01/044
ASIA/CE/01/045
۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۱۴۰۲/۰۴/۲۸
17 باژاک تهران

021-88770505

-

-

گواهي تاييديه محصول (رنگ ضدخزه)
ASIA/CE/00/039
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
18 نورین تاب تهران

88506065
88506069

-

88739638

گواهي تاييديه محصول (طناب)
ASIA/CE/99/093
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ Expired
19 توانا ذوب صنعتی کویر تهران

021-66159153

گواهي تاييديه محصول (آند هاي فداشونده آلومینیوم)
گواهي تاييديه محصول (آند هاي فداشونده منیزیم)
گواهي تاييديه محصول (آند هاي فداشونده روی)
ASIA/CE/00/093
ASIA/CE/00/094
ASIA/CE/00/096
۱۴۰۱/۱۱/۲۷
۱۴۰۱/۱۱/۲۷
۱۴۰۱/۱۱/۲۷
20 روانکاران احیا سپاهان اصفهان - ابتداي چهارباغ بالا - مجتمع تجاري كوثر - ط 3 واحد 512

-

031-36204857-60

-

گواهينامه تأييد محصول (روغن دريايي)
گواهينامه تأييد محصول (روغن دريايي)
گواهينامه تأييد محصول (روغن دريايي)
ASIA/CE/00/010
ASIA/CE/00/011
ASIA/CE/00/012
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ Expired
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ Expired
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ Expired
21 مجتمع پلاستیک طبرستان شيراز

071-37742424

-

-

توليد اسکله شناور پلي اتيلن
ASIA/CE/99/044
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ Expired
22 شرکت پترو پویا رزین تهران

02144273638

09122253903

گواهینامه تأیید نوع محصول (رزین Petro 121-N)
گواهینامه تأیید نوع محصول (رزین Petro 175)
ASIA/CE/01/029
ASIA/CE/01/030
۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۱۴۰۲/۰۳/۲۱
23 دریا تامین تجهیز تهران

021-88205441-88205442

تائیدیه نوع محصول (رنگ ضد خزه)
تائیدیه نوع محصول (رنگ ضد خزه)
تائیدیه نوع محصول (رنگ ضد خزه)
ASIA/CE/99/032
ASIA/CE/99/033
ASIA/CE/99/034
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ Expired
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ Expired
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ Expired
24 هونامی فراساحل تهران

021-44443994

ساخت AIS-GPS
ASIA/CE/99/040
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ Expired