شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
1 آغاز فعالیت بزرگ‌ترین کشتی‌های کانتینری جهان
1 ۵۵ بویه پلی‌اتیلن تولید داخل در آبراه‌های بوشهر نصب می‌شود
1 کشتی فله‌بر با کمک باد محموله‌هایش را به مقصد می‌رساند
1 کاهش ۵۰ درصدی نرخ حمل کانتینر از هند به آسیا، اروپا و آمریکا