ارتباط با مشتریان

 

کلیه ذینفعان و مشتریان میتوانند پیشنهادات و شکایات و نظرات خود را از طریق شماره موبایل ۰۹۱۰۸۱۰۲۴۱۸ (تماس مستقیم ، پیامک و یا پیام رسان اجتماعی) به شرکت اعلام نمایند