بازرسی کالا

بازرسی کالا

موسسه رده بندی آسیا با اخذ مجوز از اداره استاندارد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت شرکت های بازرسی بر اساس الزامات استاندارد ایزو ۱۷۰۲۰ خدمات بازرسی کالا در زمینه محصولات زیر را ارائه می نماید.

 

بازرسی از مواد غذایی

بازرسی از محصولات کشاورزی

بازرسی از روغن های گیاهی

بازرسی از نفت و مواد نفتی

بازرسی از محصولات پتروشیمی

بازرسی از کالا و تجهیزات صنعتی

 

بازرسی کالا عمدتا با دو دامنه کاری صورت می پذیرد که شامل بازرسی های کمی و بازرسی های کمی و کیفی می باشد. در بازرسی های کمی مقدار و یا تعداد و مشخصات ظاهری کالا کنترل می گردد ولی در بازرسی کمی و کیفی، علاوه بر مقدار و کمیت کالا، کیفیت آن بر اساس الزامات استاندارد و یا نیازمندی های کارفرما ارزیابی می شود.

عموما روش های اجرایی انجام بازرسی کالا متفاوت بوده و بازرسی ها به شکل های زیر می تواند صورت پذیرد:

 

بازرسی قبل از حمل Pre-shipment Inspection (PSI)

با توجه به نام این نوع بازرسی، محل انجام آن در مبدا حمل کالاست و قبل از ارسال کالا به مقصد، به منظور جلوگیری از اتلاف هزینه و زمان، بازرسیها معمولا در محل کارخانه تولید کننده کالا صورت گرفته تا نسبت به اصلاح عدم تطابق کالا با الزامات استاندارد و یا مالک بار اقدام شده و سپس نسبت به حمل آن اقدام شود. نتیجه این بازرسی صدور گواهینامه بازرسی INSPECTION CERTIFICATE (IC) است.

 

بازرسی در مقصد DESTINATION INSPECTION (DI)

این نوع بازرسی در مقصد صورت می پذیرد و عموما جهت انجام تشریفات گمرکی و دستورالعمل های بانک ها به منظور حصول اطمینان از موجود بودن کالا به میزان اظهار شده در اسناد تجاری صورت می پذیرد. عموما نوع بازرسی به صورت کمی می باشد.

 

بازرسی COI

این بازرسی، نوعی بازرسی قبل از حمل و یا بازرسی در مقصد می باشد که تفاوت آن با دیگر بازرسی ها این است که کالا بر اساس الزامات استاندارد تست و بازرسی شده و در ایران این نوع بازرسی برای کالای مشمول استاندارد اجباری الزامی است. در این مواقع استاندارد های ملی ایران به عنوان مراجع بازرسی و آزمون کالا مورد استفاده قرار می گیرند. در زمانی که صاحب کالا از کیفیت کالای وارداتی خود مطمئن است، با قبول مسئولیت، نسبت به انجام بازرسی مذکور در مقصد، اقدام می نماید.