عضویت رده‌بندی آسیا در انجمن مهندسی دریایی ایران

عضویت رده‌بندی آسیا در انجمن مهندسی دریایی ایران


اخیراً و پس از انتخابات هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران، تقاضای مؤسسه رده‌بندی آسیا به عضویت حقوقی انجمن مذکور پذیرفته شد.

در این رابطه، در هفته‌های گذشته جلسه‌ای فی‌مابین مدیران این مؤسسه و اعضاء هئیت مدیره انجمن دریایی در محل مؤسسسه رده‌بندی آسیا برگزار و راه‌های توسعه همکاری در عرصه‌های ذیل مورد بررسی و توافق قرار گرفت:

  • همکاری‌های علمی و تحقیقاتی
  • افزایش ارتباط صنعت دریایی و مراکز علمی و دانشگاهی و مؤسسات رده‌بندی
  • همکاری‌های آموزشی و برگزاری سمینارهای مشترک
  • مشارکت فعال‌تر در همایش‌ها و نمایشگاه‌های دریایی