کارشناس بخش آموزش

شرایط احراز

 • مدرک کارشناسی ترجیحا در رشته های مهندسی و در حالت ایده‌آل مرتبط با علوم و فنون دریایی
 • حداقل سابقه کار: ۲ سال
 • سطح زبان انگلیسی: خوب
 • آشنایی به برنامه MS Office مشخصا Word و Excel
 • توانایی برقراری ارتباط موثر با کلیه پرسنل
 • دارای روحیه کار گروهی
 • مسئولیت پذیر و با انگیزه
 • انجام برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی برنامه‌های آموزشی سالیانه
 • برنامه‌ریزی و هماهنگی آموزش‌های بدو استخدام و حین کار
 • استخراج و بررسی نیازسنجی‌های آموزشی و تهیه تقویم آموزشی سالیانه
 • پیگیری برگزاری دوره‌های آموزشی براساس برنامه‌ریزی انجام شده
 • نظارت بر حسن اجرای دوره‌های آموزشی و فرآیند آموزش در سازمان
 • طراحی و اجرای انواع دوره‌های آموزشی از جمله سمینار و کارگاه‌های آموزشی
 • تحلیل و بررسی اثربخشی دوره‌های آموزشی
hr@asiaclass.org