بندر عباس

بندر عباس

آدرس : بلوار پاسداران، کوچه نام آوران ۸، ساختمان آسیا کیش

تلفن : ۳۳۴۵۲۰۴۱ (۰۷۶) – ۳۳۴۵۲۳۳۹ (۰۷۶)

ایمیل : hormozgan@asiaclass.org

فکس :  ۳۳۴۵۲۳۴۰ (۰۷۶)