بندر عباس

بندر عباس

آدرس : بلوار پاسداران، کوچه نام آوران ۸، ساختمان آسیا کیش

تلفن : ۳۳۴۵۲۰۴۱ (۰۷۶) – ۳۳۴۵۲۳۳۹ (۰۷۶)

فکس :  ۳۳۴۵۲۳۴۰ (۰۷۶)

ایمیل : Hormozgan@AsiaClass.Org

مدیریت شعبه : آقای مهندس حمید توحیدی

ایمیل مدیریت : H.Touhidi@AsiaClass.Org