Kazakhstan

Kazakhstan

Address: Kazakhstan, Aktau, 19 Microdistrict, 5 building, 28 Flat

Tel: 007 702 794 88 57
Tel: 007 701 769 35 32

Email: Aktau.Ka.1@AsiaClass.org
Email: Aktau.Ka.2@AsiaClass.org

Ykylas Alpanov
Rassul Baisarov