خرمشهر

خرمشهر

آدرس : خیابان شهدای سازمان آب (بسمت بیمارستان ولیعصر) روبروی شبکه بهداشت، جنب دارالقرآن

تلفن : ۵۳۵۴۲۱۵۸ (۰۶۱)

فکس : ۵۳۵۴۲۲۵۸ (۰۶۱)

مدیریت : ۵۳۵۴۴۵۷۱ (۰۶۱)

ایمیل : khozestan@asiaclass.org