بنـدرلنگه

بنـدرلنگه

آدرس : بندرلنگه، بلوار ساحلی، جنب خدمات درمانی، ساختمان شریفی،ط ۱

تلفن : ۴۴۲۲۵۴۲۴ (۰۷۶)

فکس :  ۴۴۲۲۵۴۲۴ (۰۷۶)

ایمیل : Lengeh@AsiaClass.Org

مسئول شعبه : آقای مهندس حسین قاسم زاده

ایمیل مدیریت: H.GhasemZadeh@AsiaClass.Org